Apostołowie strategii

Firma Softtutor proponuje przedsiębiorstwom pomoc w opracowywaniu długoterminowej strategii informatyzacji.

Firma Softtutor proponuje przedsiębiorstwom pomoc w opracowywaniu długoterminowej strategii informatyzacji.

Warszawski Softtutor powstał w 1991 r., kiedy rynek na usługi konsultingowe w zakresie informatyki i zarządzania był jeszcze bardzo niewielki. "Wzorowaliśmy się na doświadczeniach firm konsultingowych z USA i Wlk. Brytanii, gdzie rynek ten szybko się rozwijał. Oczekiwaliśmy podobnego rozwoju w Polsce" - mówi Mirosław Wiatr, prezes Softtutor SA. Pierwszymi klientami firmy były zakłady przemysłowe.

"Od początku naszej działalności znacznie zwiększyła się skala i złożoność opracowywanych analiz. Wynika to z rozwoju technologii i zmiany zastosowania systemów informatycznych w firmie. Dziś obejmują one wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa, angażują większość pracowników. Pojawiają się również rozwiązania rewolucjonizujące całkowicie sposób pracy w firmie, takie jak systemy obiegu dokumentów czy aplikacje CRM" - mówi Mirosław Wiatr. Usługi firmy Softtutor obejmują wszystkie fazy projektu informatycznego: od analizy stanu informatyki w przedsiębiorstwie i jego przyszłych potrzeb do audytu wdrożenia wybranego systemu.

Ocena organizacji

Prezes Softtutor SA podkreśla, że firma zajmuje się również audytem stanu organizacji przedsiębiorstwa. Obejmuje to analizy i reinżynierię procesów, poprawę struktury organizacyjnej i obiegu informacji. Zarówno w reorganizacji przedsiębiorstwa, jak i dopasowaniu odpowiedniego systemu informatycznego wykorzystywane są narzędzia wspomagające analizę procesów (Aris, Diana) i projektowanie systemu informatycznego (narzędzia Sybase i Oracle). Od pewnego czasu Softtutor proponuje swoim klientom opracowanie strategii informatyzacji firmy w perspektywie co najmniej 3-letniej. Na razie oferta ta spotyka się z zainteresowaniem jedynie bardzo dużych firm i przedsiębiorstw handlowych. "Strategia informatyzacji to nie tylko dobór odpowiedniego systemu wspomagającego zarządzanie, ale też ustalenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, uwzględniającej znaczącą rolę działu informatyki czy uzgodnienie miejsca informatyzacji w hierarchii zadań stojących przed firmą" - mówi Mirosław Wiatr. Zdaniem prezesa Softtutor SA, strategia taka jest szczególnie potrzebna w firmach wielooddziałowych, w których systemy informatyczne były rozwijane niezależnie i niespójnie.

Przezwyciężyć trudności

Zdaniem Mirosława Wiatra, audyt niezależnej, zewnętrznej firmy konsultingowej w różnych fazach projektu informatycznego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu wdrożenia systemu. Jednym z podstawowych zadań konsultanta jest zapewnienie przepływu informacji między wykonawcami systemu a zarządem przedsiębiorstwa. "Każdy projekt informatyczny jest skazany na mniejsze lub większe trudności. Jeśli zarząd ma aktualną informację, problemy można rozwiązywać. Niedoinformowanie zarządu i brak kontroli nad projektem są przyczyną większości informatycznych niepowodzeń" - twierdzi Mirosław Wiatr.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200