Aplikacje na Webtopie

Tarantella to sposób na dostęp do aplikacji unixowych za pośrednictwem sieci WWW.

Tarantella to sposób na dostęp do aplikacji unixowych za pośrednictwem sieci WWW.

Tarantella, opracowana przez Santa Cruz Operation (SCO), to międzyplatformowy broker aplikacji, pracujący jako pośrednik między aplikacjami działającymi na serwerach z Unixem a stacjami klienta. Zapewnia jednolity dostęp i możliwości administracyjne, niezależnie od tego, na jakiej platformie systemowej działają aplikacje.

Nie ma potrzeby instalowania na stac-jach klienta dodatkowego oprogramowania, choć można zainstalować oryginalną nakładkę SCO, znacznie zwiększającą wydajność w Windows 3.x.

Użytkownicy i aplikacje

Tarantella sprawdza się w skomplikowanej organizacji przedsiębiorstwa, pozwalając na uporządkowanie użytkowników i aplikacji w hierarchiczną strukturę, tak jak usługi katalogowe w sieciach. Zespołom użytkowników przydzielane są grupy aplikacji, którymi mogą się posługiwać, określane warunki i prawa dostępu. Hierarchiczna struktura umożliwia kontrolę dostępu dla całej organizacji, poszczególnych grup i użytkowników indywidualnych.

Użytkownik po zalogowaniu się do systemu ma do dyspozycji Tarantella Webtop, czyli złożoną, tablicową stronę HTML, w której wyróżnione są aplikacje dostępne dla jego oddziału, grupy i przydzielone indywidualnie, określone za pomocą standardowego adresu URL. W drugiej części ekranu widoczne są działające aplikacje. Można również uruchamiać aplikacje korzystając np. z emulacji terminala lub oddzielnej przeglądarki WWW . Przejście do innych lokalizacji w sieci nie pozbawia użytkownika możliwości powrotu w każdej chwili do aplikacji uruchamianej za pośrednictwem Tarantelli.

Używanie Webtopu

Według testów przeprowadzonych niezależnie od SCO, platforma klienta nie ma większego wpływu na działania aplikacji. Różnica w szybkości działania między Pentium 90 MHz a Pentium II 266 MHz jest zauważalna jedynie przy ładowaniu aplikacji.

Administrator systemu może zapewnić użytkownikowi powrót do każdej uruchomionej aplikacji i przełączania się między aplikacjami. Aplikacja przestaje działać dopiero po wylogowaniu się użytkownika z niej lub zakończeniu sesji z Tarantellą. Administrator może również zdecydować o automatycznym przerwaniu pracy aplikacji, nie używanej przez określony czas.

SCO pod koniec br. zamierza rozszerzyć Tarantellę o dostęp do aplikacji z Windows NT. Obecnie z aplikacji uruchamianych na serwerze Windows NT można korzystać za pomocą takich programów, jak WinCenter (firmy Network Computing Devices). WinCenter to w zasadzie klient X Windows, a jednocześnie Tarantella pozwala na uruchamianie X serwerów (działających na stacji klienta), to dodając WinCenter - w teorii - można by uruchomić aplikacje z Windows NT. Jest to jednak rozwiązanie mało użyteczne, gdyż zbyt duża liczba pośrednich warstw oprogramowania zmniejsza wydajność systemu.

Tarantella nie korzysta z usług nazewniczo-katalogowych, takich jak NDS Novella czy zapowiadane Active Directory Service do Windows NT. Jest to i zaleta, i wada - produkt ma własny hierarchiczny system zarządzania. Z drugiej strony, jeśli w firmie już taki system istnieje, Tarantella nie może skorzystać z informacji w nim zawartych.

Cena Tarantelli jest wysoka, gdyż koszt licencji na jednego użytkownika wynosi 395 USD. Jest jednak dobrym narzędziem zapewniającym wieloplatformowy dostęp do aplikacji z intranetu. Wydajność systemu nie jest rewelacyjna, ale możliwości organizacji grup użytkowników i aplikacji sytuują Tarantellę na dobrej pozycji w stosunku do takich systemów, jak Microsoft Windows Terminal Server czy Sun JavaStation plus Netra J.


TOP 200