Aplikacja staje się biznesem

Sprawne, inteligentne rozwiązania IT, aplikacje oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa wciąż są podstawą zapewniającą firmom sukces biznesowy – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Jaki był dla Cisco ostatni rok? Jak zmienił się świat, w którym działacie, kiedy pojawił się koronawirus?

Ten czas jest obiektywnie trudny dla wszystkich. Dobrze radzą sobie przedsiębiorstwa, które prowadzą swój biznes w przestrzeni cyfrowej – obserwujemy wyraźne przyspieszenie projektów cyfrowej transformacji. W znacznie trudniejszej sytuacji znalazły się firmy, które działają tylko w „obszarze realnym”.

Kolejny trend, który teraz obserwujemy, to rozkwit chmury. Trzecie zjawisko to praca zdalna i praca hybrydowa. We wszystkich tych trzech obszarach Cisco odgrywa ważną rolę. I wszędzie nasza technologia, nasze rozwiązania pomagają naszym klientom w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykamy się od kilkunastu miesięcy.

Dzisiaj w świecie cyfrowym, a już zwłaszcza w czasie pandemicznym, firma jest widziana przez pryzmat aplikacji – można powiedzieć, że aplikacja staje się teraz biznesem. Na przykład kiedy nie działa aplikacja banku, klientom może się wydawać, że nie działa cały bank. W tym obszarze Cisco ma do odegrania ważną rolę. Zapewniamy platformę komunikacyjną, aby aplikacje sprawnie działały, jednocześnie dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa ich działania.

Dzisiaj nowoczesna infrastruktura ma już wszyty system zabezpieczeń. Nasłuchiwanie i reagowanie na wykryte zagrożenia czy podatności stają się standardem. Z drugiej strony nowoczesna infrastruktura sieciowa wie i rozumie, jak działają obecne tam aplikacje, jakie są wzajemne relacje pomiędzy nimi, czy komunikacja jest bezpieczna i jaki ma to kontekst biznesowy.

Nasze rozwiązania komunikacyjne w pełni integrują się z rozwiązaniami wszystkich największych dostawców chmury. Dzisiaj, budując nowoczesną sieć rozległą, każdy element tej infrastruktury integruje się z chmurą w sposób bezpieczny. Wirtualnie chmura stała się rodzajem data center. Dzięki temu każdy użytkownik korzysta z niej w sposób bezpośredni i bezpieczny.

Również w obszarze pracy zdalnej Cisco jest ważnym graczem. Zapewniamy komunikację, bezpieczeństwo i wyspecjalizowane systemy do pracy grupowej, wzrost produktywności, systemy wideokonferencyjne, które razem tworzą spójną, bezpieczną i wydajną platformę.

Moje kolejne pytanie nawiązuje właśnie do pracy zdalnej, bo jak wynika z badania „Workforce of the Future” przeprowadzonego na zlecenie Cisco, większość pracowników chce móc wybierać model pracy. Aż 85% respondentów uważa, że potrzeba rozwiązań, które zapewnią im taki sam komfort pracy z biura i z domu. Jak do tego dostosowują się narzędzia wspierające pracę zdalną?

Wydaje nam się, że przyszłość zatrudnienia – tam gdzie jest to możliwe – to model hybrydowy. Żeby w świecie hybrydowym dobrze funkcjonować, rozwiązania komunikacyjne, bezpieczeństwa, pracy grupowej muszą działać tak samo dobrze w biurze i w domach. Tym bardziej że przeprowadzone badania mówią również o tym, że w przyszłości 90% spotkań będzie miało wymiar hybrydowy, tzn. przynajmniej jedna osoba będzie brała udział w spotkaniu zdalnie. Biuro i dom – te dwa światy muszą się zejść. Oczywiście tam, gdzie mowa o pracy.

Cisco ma duże doświadczenie w pracy hybrydowej. To dla państwa nie jest nowy model.

Tak, w wielu miejscach u nas praca hybrydowa była normą. Czas pandemii nie spowodował więc w Cisco rewolucji. Mamy wielkie Centrum Kompetencyjne w Krakowie, gdzie wcześniej praca odbywała się w dużej mierze na miejscu, w biurach, laboratoriach. Teraz wszyscy pracują z domu i ten system się sprawdza. Zdalnie mogą współpracować i symulować problemy do rozwiązania.

Próbujemy dzielić się naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o skuteczne wdrożenie i wykorzystanie narzędzi IT do pracy zdalnej. Jestem mile zaskoczony tym, jak inne firmy szybko i sprawnie przeszły na ten model.

Obecnie stolica Małopolski jest największym ośrodkiem usług Cisco w całym regionie EMEAR. Zespół współpracuje z inżynierami odpowiedzialnymi za oprogramowanie, infrastrukturę sieciową i cyberbezpieczeństwo największych firm na świecie.

A jak zmienia się obecnie podejście do bezpieczeństwa? Co jest istotne z punktu widzenia Cisco?

Pandemia, chmura, praca zdalna przyspieszyły, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Warto zwrócić uwagę na sieć komunikacyjną. Jeżeli będzie ona odpowiednio zabezpieczona i będzie dostrzegała i rozumiała coraz to nowe zagrożenia, które się pojawiają, jest to najlepsze zabezpieczenie. Nasza sieć musi nasłuchiwać, wykrywać ataki i na nie reagować. Cisco ma swoją komórkę Talos, która monitoruje problemy pojawiające się w internecie. Jeżeli coś zauważymy, to natychmiast wprowadzamy aktualizację, reakcja na nowe podatności jest automatyczna, zaszyta w systemie. To zapewnia sprawne działanie i automatyzację.

Kolejnym ważnym elementem jest kwestia haseł dostępu. Cisco działa według modelu Zero Trust i oferuje go również klientom. Do naszej infrastruktury nie wpuszczamy nikogo, dopóki nie zweryfikujemy jego uprawnień, tożsamości, stanu jego sprzętu komputerowego. I właśnie teraz wprowadzamy rozwiązania bezhasłowego uwierzytelniania, z wykorzystaniem Face ID, odcisku palca. To bezhasłowe rozwiązanie nie tylko ułatwia życie, ale i podnosi poziom bezpieczeństwa. Hasła są łatwe do złamania i trudne do zarządzania. Myślę, że odchodzenie od tradycyjnych haseł będzie coraz ważniejszym trendem w najbliższej przyszłości.

W jaki sposób podejść do infrastruktury IT, żeby jeszcze bardziej zwiększyć jej efektywność?

Infrastruktura, jaką znamy, przechodzi wielką rewolucję. Urządzenia stają się coraz bardziej inteligentne, mają coraz większe możliwości. Nie należy jednak zapominać o aspekcie bezpieczeństwa infrastruktury. Do tego dochodzi chmura rozumiana jako część systemu.

Dzisiaj nowoczesna infrastruktura w dużej mierze jest kontrolowana i programowana przez software’ową warstwę abstrakcyjną. To nie jest już tylko system zarządzania, ale platforma, z którą interakcja jest konieczna dla sprawnego działania urządzenia. Platforma przejmuje software’ową kontrolę nad tym, co się dzieje z infrastrukturą. Dodatkowo, co bardzo ważne, zarządzanie tą siecią jest dużo łatwiejsze.

Cisco w ostatnim czasie intensywnie rozwija się w Polsce. W Cisco Global Services w Krakowie został otwarty dział wsparcia dla klientów Cisco AppDynamics z regionu. Centrum zwiększa zakres oferowanych usług o software engineering. Jakie są cele działania tego centrum?

Jest to centrum dostarczające zaawansowane usługi techniczne i biznesowe głównie na obszar EMEAR. Kwintesencją jego sukcesu są kompetentni, wysoko wykwalifikowani pracownicy. Kraków już od dawna jest kluczowym miejscem w globalnej strategii rozwoju Cisco. W 2012 r. było to małe biuro, w którym pracowało 80 osób. Obecnie w Krakowie mieści się nowoczesny kampus zatrudniający 2 tys. osób, co czyni stolicę Małopolski największym ośrodkiem usług Cisco w całym regionie EMEAR. Zespół współpracuje z inżynierami odpowiedzialnymi za oprogramowanie i infrastrukturę sieciową oraz cyberbezpieczeństwo największych firm na świecie.

Przyspiesza cyfryzacja. Jakie zmiany wniosą na rynku technologie bezprzewodowe 5G i WiFi 6? Czy to będzie ważny trend w najbliższym czasie?

Na pewno 5G to będzie wielka zmiana i trzymamy kciuki, by to się wydarzyło. W tej sieci możemy dostarczać inteligentne rozwiązania z portfolio Cisco Packet Core, jesteśmy tu liczącym się dostawcą. Cisco jest także poważnym graczem, jeżeli chodzi o tzw. prywatne 5G. Oczywiście implementujemy też rozwiązania WiFi 6. Te trzy elementy są komplementarne. Wejście sieci 5G będzie ważnym momentem, zwiększy możliwości biznesowe nas wszystkich.

Jakie przewiduje pan najważniejsze trendy technologiczne na najbliższy czas?

Moim zdaniem najważniejsze trendy to: programowalność sieci, łatwiejsza ich obsługa, lepsza analityka, integracja z chmurą, całościowe podejście do bezpieczeństwa, rozwiązania dotyczące pracy zdalnej, optymalizacja działania aplikacji. No i w końcu zapewnienie klientowi takich urządzeń, które odpowiadają potrzebom coraz większego ruchu w internecie.

Aplikacja staje się biznesem

Dowiedz się więcej: