Aplikacja VoIP w Internet Partners

Użytkownicy z dostępem do Internetu mogą stosować rozwiązania VoIP (Voice over IP) do przesyłania głosu w postaci pakietów danych.

Użytkownicy z dostępem do Internetu mogą stosować rozwiązania VoIP (Voice over IP) do przesyłania głosu w postaci pakietów danych.

Zmniejszenie kosztów połączeń, szybki zwrot inwestycji, niskie koszty rozbudowy systemu - oto najważniejsze zalety technologii VoIP. Warszawska firma teleinformatyczna Polixel z powodzeniem zainstalowała i uruchomiła rozwiązania VoIP amerykańskiego Clarenta na potrzeby Internet Partners.

Podstawowa struktura i działanie zainstalowanego systemu

Aplikacja VoIP w Internet Partners

Schemat ideowy rozwiązania VoIP zainstalowanego w Internet Partners

Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy zainstalowanego w Internet Partner rozwiązania VoIP. Na jego podstawie omówiono pokrótce działanie omawianego systemu.

Centrala telefoniczna obsługuje połączenia wchodzące i wychodzące z bramy VoIP, której zadaniem jest zamiana głosu na pakiety danych i odwrotnie. Obszar oznaczony chmurką jest siecią pakietową, rozumianą bardzo szeroko jako: Internet, intranet, LAN, WAN lub sieć FR (Frame Relay). Brama VoIP daje możliwość skonfigurowania od 1 do 12 portów E1.

"Z punktu widzenia operatora systemu VoIP łatwo zauważyć rosnące zainteresowanie tego typu rozwiązaniami. Na tej podstawie prognozuję, że w ciągu najbliższych lat ponad 40 % wszystkich rozmów na świecie będzie się odbywać przy użyciu technologii VoIP."

<div align="right"><Geza SZATHMARI,

dyrektor techniczny firmy Internet Partners</div>

Mała brama VoIP (MGCP - Media Gateway Control Protocol), również zamieniająca głos na pakiety danych (i odwrotnie), jest połączona z lokalną centralą PABX lub/i bezpośrednio obsługuje telefony.

Aplikacja VoIP w Internet Partners

Schemat węzła centralnego z systemem zarządzającym

Sercem systemu jest serwer Clarent Command Center, który zarządza bramami VoIP, kieruje routingiem i billingiem. Clarent Command Center jest wyposażony w bazę danych, w której są przechowywane informacje o obsługiwanych bramach VoIP, sieciach partnerskich, trasowaniu połączeń, o użytkownikach oraz informacje billingowe.

Schemat węzła centralnego z systemem zarządzającym. Szkielet sieci VoIP

Na rysunku 2 pokazano schemat węzła centralnego sieci VoIP z systemem zarządzającym. Jest to schemat rzeczywisty. Dla zwiększenia niezawodności w strukturze węzła zastosowano redundancję. Oznacza to podwójne użycie: baz danych, serwerów Clarent Command Center, przełączników, serwerów H.323 Gatekeeper Server, bram VoIP.

"VoIP to wielki przełom technologiczny w telekomunikacji na skale światową, który w ciągu kilku najbliższych lat może zmienić obraz rynku telekomunikacyjnego na świecie i w Polsce."

<div align="right">Jacek JAKUBIK,

Product Manager w firmie Polixel, główny projektant systemów VoIP opartych na rozwiązaniach Clarenta</div>

H.323 Gatekeeper Server zapewnia współpracę urządzeń różnych producentów obsługujących protokół H.323, zastosowanych w sieci VoIP partnera, np. Cisco lub Siemens. Przełączniki, routery i ściany ogniowe (firewalls) zapewniają bezpieczeństwo względem sieci VoIP partnera.

Na rysunku 3 pokazano szkielet sieci VoIP w Internet Partners z punktem centralnym w Warszawie, połączonej z sieciami partnerskimi.

Generalny projektant i dostawca całego systemu. Producenci komponentów

Aplikacja VoIP w Internet Partners

Szkielet sieci VoIP

Generalnym projektantem i dostawcą całego systemu VoIP zainstalowanego w firmie Internet Partners jest Polixel. Producentem większości komponentów systemu jest amerykańska firma Clarent - partner Polixela. W skład systemu wchodzą również produkty sprzętowe i programowe następujących firm: Sun (serwery baz danych), Oracle (baza danych), Lucent Technologies (przełączniki sieciowe), Cisco (routery).

POLIXEL SA, ul. Zakopiańska 6, 03-934 Warszawa,

tel.: 0-22 511 19 99,

faks: 0-22 511 19 95,

e-mail: [email protected],

www.polixel.com.pl


TOP 200