Apexim nie zapłaci za Wonlok

BRE Bank zgodził się na przeniesienie wierzytelności Apeximu, wynikłej z niedotrzymania umowy zakupu spółki Wonlok, na LG Petro Bank SA.

Apexim poinformował o otrzymaniu od BRE Banku oświadczenia, w którym bank domaga się zapłaty od spółki 20,9 mln zł kary za niewykonanie umowy dotyczącej odkupienia łódzkiego Wonloka. Jednocześnie BRE zgadza się na przeniesienie przez Apexim tej wierzytelności na LG Petro Bank, który z kolei określany jest dłużnikiem Apeximu. „Tym samym BRE Bank SA definitywnie zwolnił Apexim S.A. z zobowiązania z tytułu kary.” – stwierdza komunikat Apeximu. Zobowiązania LG Petro w stosunku do Apeximu są obecnie przedmiotem postępowania sądowego. Jak przyznają przedstawiciele Apeximu, terminu zakończenia sprawy i jej wyniku nie można w tej chwili przewidzieć.

Apexim miał kupić za 20,9 mln zł 100% akcji Wonloka od BRE początkowo do końca kwietnia, potem termin ten przesunięto o miesiąc. Umowa przewidywała zapłatę kary w wysokości 20,9 mln zł, w przypadku odstąpienia od transakcji którejś ze stron.

Zobacz również:

  • Ericsson i Apple doszły do porozumienia

Zarząd Apeximu informuje ponadto, że „prowadzone są negocjacje z potencjalnym nabywcą akcji Wonloka na temat warunków wkładu niepieniężnego w postaci tych akcji do Apexim S.A. Firma pozytywnie zamyka z wierzycielami posiadającymi 20 mln zł należności do Apexim S.A. negocjacje na temat konwersji zobowiązań na akcje spółki. Zarząd Apexim S. przewiduje podpisanie umów konwersyjnych do 6 czerwca 2002r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200