Apetyt rośnie

W ostatnim raporcie Neumann Institute dotyczącym budowania systemów wynagrodzeń w branży komputerowej i telekomunikacyjnej brało udział 31 firm: 3M, AT&T BCS, Oki Europe, Digital, Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych, Business Power Systems, Computer 2000, UNLOT, Hogart, CSBI, EDS, Compaq, Centertel, Softbank, Apple Computer IMC Sad, Bonair, Grytek, IBM, Microsoft, JBA, Winuel, Sun, Intergraph Europe, EMAX, MSP, Comp, Panasonic, Informatyka Grafika Elektronika, IFS, Auto Desk i Multitrade.

W ostatnim raporcie Neumann Institute dotyczącym budowania systemów wynagrodzeń w branży komputerowej i telekomunikacyjnej brało udział 31 firm: 3M, AT&T BCS, Oki Europe, Digital, Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych, Business Power Systems, Computer 2000, UNLOT, Hogart, CSBI, EDS, Compaq, Centertel, Softbank, Apple Computer IMC Sad, Bonair, Grytek, IBM, Microsoft, JBA, Winuel, Sun, Intergraph Europe, EMAX, MSP, Comp, Panasonic, Informatyka Grafika Elektronika, IFS, Auto Desk i Multitrade.

Z analizy ich systemów płacowych można wywnioskować wiele prawidłowości i trendów, charakteryzujących politykę motywacyjną wobec pracowników tej branży. Panuje w niej duża płynność kadr, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju. W 1995 r. liczba nowo zatrudnionych osób w firmach była dwukrotnie wyższa niż liczba tych, którzy odeszli. Pracownicy wielu specjalności są więc "w cenie". Poza wynagrodzeniem proponuje się im wiele dodatkowych, atrakcyjnych świadczeń. Około połowy firm ubezpiecza dodatkowo swoich pracowników, głównie w Amplico Life, PZU Życie i Commercial Union. Najczęściej wykupuje ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na trzecim miejscu pod względem popularności jest ubezpieczenie na prywatną rentę. W ciągu minionego roku dwukrotnie wzrosło zainteresowanie tym rodzajem świadczenia.

Tradycyjnie ważna jest rola samochodu. Możliwość korzystania z samochodu służbowego lub możliwość kupienia go na kredyt od firmy jest najczulszym miejscem w samopoczuciu pracowników. Wyżsi rangą mogą sobie nawet wybrać markę samochodu, którym chcą jeździć. Są to nie tylko dyrektorzy, ale też szefowie serwisu czy handlowcy. Z zestawienia wynika, że najważniejsi menedżerowie preferują takie auta, jak Audi, BMW, Mercedesa, Ford, Opel, Volkswagen Passat, Toyota. Na niższych stanowiskach częściej jeździ się Polonezami i Fiatami. Generalnie najmniej popularne są wozy japońskie i koreańskie. Ponad jedna trzecia zatrudnionych używa samochodów będących własnością firmy, a zaledwie jedna piąta prywatnych, za które otrzymuje zwrot kosztów. Na razie jest mały odsetek osób, którym firma skredytowała zakup auta. Jednak zainteresowanie tym rozwiązaniem szybko wzrasta. Argumentem jest oszczędność: pracownicy o swoje bardziej dbają, a co za tym idzie powodują mniej wypadków.

Wzrosła liczba osób mających możliwość udziału w szkoleniach w kraju (prawie wszyscy). Połowa szkoli się za granicą. Tak wysoki odsetek wynika ze specyfiki branży. Kilka firm stosuje zasadę podpisywania przez pracowników delegowanych na szkolenia zagraniczne zobowiązań do zwrotu kosztów szkolenia w przypadku dobrowolnego jego odejścia z firmy.

Zdecydowana większość firm wprowadziła indeksację zarobków. Najwięcej osób ma urealniane zarobki wg inflacji, znacznie mniej wg systemów opracowanych przez firmy, a najwyższa kadra wg zmian kursu waluty. Wzrosła popularność indeksacji kwartalnej (prawie dwukrotnie) oraz półrocznej, która zdecydowanie dominuje, a spadła rocznej. W stosunku do niemal połowy zatrudnionych stosowane są podwyżki zależne od wyników pracy. Są postrzegane jako najbardziej sprawiedliwe i motywujące. Telefony komórkowe posiada przede wszystkim wyższa kadra menedżerska i handlowcy, ale szybko zwiększa się liczba dysponujących nimi pracowników technicznych.

Zupełnie niepopularne w tej branży jest dopłacanie do posiłków w pracy. Niektóre firmy zwracają jednak koszty lunchów. Rabaty dla pracowników na zakup firmowych stosuje się w mniej niż jednej trzeciej firm.

W przeważającej liczbie firm podróże służbowe i diety są rozliczane według rachunków, a nie według ryczałtu ustawowego czy stawek firmowych. Po raz pierwszy zaznaczył się wzrost zainteresowania dodatkowym urlopem. Przysługuje on 44 osobom w 6 firmach.

Ważność wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń jest niewątpliwa, ale wszyscy odpowiedzialni za politykę personalną w firmach podkreślają rosnące znaczenie innych czynników: możliwość rozwoju, reputację i stabilność firmy, warunki socjalne, miłą atmosferę i ducha zespołowości.


TOP 200