Apetyt na analizy

Rynek analityki biznesowej cały czas rośnie bardzo dynamicznie, a najważniejsi dostawcy już kilka lat temu ogłosili, a wielu klientów z czasem się z nimi zgodziło, że sam system ERP to jeszcze nic. Liczą się wnioski, które można wyciągnąć na podstawie przetwarzanych w nim danych.

Rynek analityki biznesowej cały czas rośnie bardzo dynamicznie, a najważniejsi dostawcy już kilka lat temu ogłosili, a wielu klientów z czasem się z nimi zgodziło, że sam system ERP to jeszcze nic. Liczą się wnioski, które można wyciągnąć na podstawie przetwarzanych w nim danych.

Analityka biznesowa to zdecydowanie coś więcej niż Business Intelligence. Według IDC rynek analityki biznesowej (Business Analytics) obejmuje narzędzia i aplikacje do śledzenia, przechowywania, analizowania, modelowania i prezentowania danych wspierających podejmowanie decyzji i procesy raportowania. Sięga od oprogramowania umożliwiającego tworzenie i zarządzanie hurtowniami danych do programów służących użytkownikowi końcowemu do opracowywania analiz. IDC dzieli ten rynek na kilka segmentów, m.in. Business Intelligence, zarządzanie hurtowniami danych, analizy operacyjne łańcuchów dostaw, analityczny CRM, analizy finansowe i zarządzanie wydajnością organizacji. W 2005 r. wielkość tego rynku można ocenić na 16,6 mld USD, co oznacza 11-proc. wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. Zainteresowanie użytkowników oprogramowaniem z tego rynku systematycznie wzrasta, konkurencja między dostawcami o różnych specjalizacjach stale się nasila, a wiodące firmy cały czas poprzez przejęcia budują rosnące portfolio produktów pokrywających całe spektrum aplikacji i narzędzi BI.

Rozdanie 2005

Apetyt na analizy
Na podstawie kryterium udziałów w rynku liderem jest Oracle, ze spadającym nieco w ostatnich latach udziałem na poziomie 13,1%, drugie miejsce zajmuje SAS (8,4%), trzecie IBM (7,6%). Spośród trójki liderów to właśnie trzecia firma straciła najwięcej (0,8% udziału w rynku w stosunku do 2003 r., jednocześnie SAS zyskał 0,2%, a Oracle stracił 0,3%). Znacząco zwiększył się za to udział zajmującego czwarte miejsce Microsoftu (z 4,9% w 2003 r. do 6,9% w 2005). Na dalszych miejscach znajdują się Business Objects (5,6%), SAP AG (5,1%), Cognos (4,2%), Hyperion Solutions (3,6%), Teradata (2,7%) oraz nieznany na polskim rynku Fair Isaac (2,4%). Udział innych producentów rozwiązań analitycznych kształtował się na poziomie 40% i lekko spadł w ciągu ostatnich dwóch lat (o 2%).

Spośród sześciu firm wiodących w rankingu dostawców oprogramowania i narzędzi BI aż cztery - Oracle, IBM, Microsoft i SAP - ponad 75% swoich przychodów czerpią z rynków innych niż BA, co oznacza, że analityka biznesowa nie jest ich podstawowym biznesem i źródłem przychodów. Z kolei SAS, Business Objects, Cognos, Hyperion Solutions i Teradata co najmniej trzy czwarte przychodów czerpią z rynku analityki biznesowej, specjalizując się w tego rodzaju rozwiązaniach.

Na powyższe dane można spojrzeć z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony, im większą część swoich przychodów dostawca czerpie z rynku BA, tym bardziej jest na nim skoncentrowany, przeznaczając zasoby i dostosowując strategię do działania na tym właśnie rynku, co może korzystnie odbijać się na jakości oferowanych rozwiązań i wsparciu dla użytkowników. Z drugiej strony, niewielka zależność przychodów od rynku BA otwiera drogę do korzystnych ofert cenowych dla potencjalnych użytkowników oraz łączenia w ramach jednej oferty wielu rozwiązań komplementarnych, takich jak bazy danych czy aplikacje transakcyjne. Według analityków IDC, w miarę dojrzewania rynku coraz większy wpływ na jego rozwój będzie miała ta ostatnia grupa dostawców.

Perspektywy

Analitycy IDC oceniają, że najdynamiczniej rozwija się w tej chwili na tym rynku SAS, Microsoft, Oracle i Business Objects, najsłabiej radzi sobie Fair Isaac i Teradata. Najbardziej kompleksową ofertę posiada bez dwóch zdań SAS, Oracle pod tym względem plasuje się niedaleko za liderem, natomiast Microsoft pozostaje w tyle za Business Objects, IBM, SAP, Cognosem i Hyperion Solutions, choć jego dynamiczny rozwój pozwala sądzić, że już za kilka lat ta sytuacja może ulec zmianie.

Biorąc pod uwagę apetyt na przejęcie firmy Oracle i niekwestionowaną przewagę baz danych Oracle w najpoważniejszych zastosowaniach oraz energiczny rozwój Microsoftu na rynkach biznesowych, można przewidywać zdominowanie rynku w najbliższych latach przez wyspecjalizowany SAS, ogromniejący Oracle i dynamiczny Microsoft, znaczącą rolę odegrają też zapewne wyspecjalizowany Business Objects i łączący BI z ofertą systemów wspierających zarządzanie SAP.

Jeśli chodzi o rynek narzędzi związanych z hurtowniami danych, to w 2005 r. rozwijał się on równie dynamicznie jak we wcześniejszych latach. Przy wzroście na poziomie 11,3% wielkość rynku sięgnęła 9,6 mld USD. Na rozwój rynku miało wpływ niezmniejszające się zainteresowanie użytkowników aplikacjami analitycznymi, które wymagają wdrożenia hurtowni danych, oraz dążenie do poprawy jakości i integracji danych. Rynek zdominowany jest w tej chwili przez dostawców oferujących kompleksowo portfolio uzupełniających się produktów.

$W tekście wykorzystano informacje z raportów IDC Market Analysis Report, Worldwide Business Analytics Software 2005-2010 Forecast and 2005 Vendor Shares oraz IDC Worldwide Data Warehousing Tools 2005 Vendor Shares.</I


TOP 200