Apache 2.0 ukończony

Dostępna jest już finalna wersja bezpłatnego serwera WWW Apache 2.0, przeznaczona dla systemów Unix, Windows, NetWare, BeOS i OS/2.

Dostępna jest już finalna wersja bezpłatnego serwera WWW Apache 2.0, przeznaczona dla systemów operacyjnych Windows, Unix,NetWare, BeOS, OS/2.

Najważniejszą zmianą w Apache 2.0 jest wprowadzenie technologii Multiprocessing Modules (MPM), umożliwiającej pracę serwera w układach wieloprocesorowych i obsługę wielowątkowości. Nowa wersja ma zapewniać dużo większą stabilność w systemach BeOS, OS/2 oraz Windows. Wcześniejsze wersje Apache przeznaczone dla systemów Windows i Unix różniły się między sobą. Teraz jądro nowego serwera jest takie samo dla wszystkich platform. Kolejna nowość to obsługa standardu IPv6.

Zobacz również:


TOP 200