Antywirusowe ubezpieczenie

Przed wirusami można się nie tylko chronić. Można się również UBEZPIECZYĆ przed wyrządzanymi przez nie szkodami. Co prawda pod względem merytorycznym takie ubezpieczenie ma niewielką wartość dla przedsiębiorstwa, bowiem nie pozwala odzyskać utraconych danych, umożliwia jednak ograniczenie strat.

Przed wirusami można się nie tylko chronić. Można się również UBEZPIECZYĆ przed wyrządzanymi przez nie szkodami. Co prawda pod względem merytorycznym takie ubezpieczenie ma niewielką wartość dla przedsiębiorstwa, bowiem nie pozwala odzyskać utraconych danych, umożliwia jednak ograniczenie strat.

Ryzyko walki ze skutkami działania wirusów wziął na siebie pewien niemiecki makler ubezpieczeniowy, oferując polisy swej "Virus Police" (policji wirusowej). To komputerowe ubezpieczenie obejmuje więcej niż same szkody, spowodowane przez zawirusowanie. Wchodzi ono w skład szerszej koncepcji ubezpieczeniowej, obejmującej wszystkie dziedziny ubezpieczenia komputerowego, a więc szkody hardwarowe i softwarowe, mogące powstać wskutek zawirusowania, błędów obsługi, błędów w sieci elektrycznej czy błędów konstrukcyjnych sprzętu.


TOP 200