Antywirus dla NAS Celerra

Firma EMC wprowadziła zintegrowane rozwiązanie antywirusowe dla Celerra File Server - systemu sieciowej pamięci masowej NAS klasy korporacyjnej.

Firma EMC wprowadziła zintegrowane rozwiązanie antywirusowe dla Celerra File Server - systemu sieciowej pamięci masowej NAS (Network Attached Storage) klasy korporacyjnej.

Celerra Anti-Virus Solution, które powstało w wyniku współpracy EMC z firmami Computer Associates, McAfee, Symantec i Trend Micro, zapewnia scentralizowane, skalowalne funkcje kontroli antywirusowej przy zachowaniu dostępności danych na poziomie wymaganym przez przedsiębiorstwo. W rozwiązaniu wykorzystano zewnętrzne mechanizmy antywirusowe pochodzące od wymienionych producentów. Kontrola antywirusowa odbywa się w czasie dostępu, co oznacza, że poszukiwanie wirusów jest przeprowadzane przy każdej aktualizacji pliku.

Zobacz również:

  • Windows 11 i zmiany wizualne dla użytkowników - warto czekać?
  • Fałszywe instalacje Windows 11 trafiają na komputery firm

Celerra Anti-Virus Solution oferuje skonsolidowane podejście do kontroli antywirusowej. W rozwiązaniu tym wykorzystano architekturę Celerra, zwiększając w ten sposób możliwości istniejącego oprogramowania antywirusowego przeznaczonego do serwerów i komputerów biurkowych.

Integracja zewnętrznych mechanizmów antywirusowych z architekturą Celerra daje korzyści, takie jak: odizolowanie funkcji kontroli antywirusowej od innych przepływów informacji, możliwość skalowania funkcji antywirusowych stosownie do potrzeb oraz zwiększenie wydajności systemu i dostępności danych.

EMC Corp. zajmuje się systemami pamięci masowej, oprogramowaniem sieci i usług przeznaczonych dla przedsiębiorstw.http://www.EMC.com.


TOP 200