Antywirus McAfee dla Microsoft Exchange

McAfee Security wprowadziła nową wersję oprogramowania antywirusowego GroupShield for Microsoft Exchange 5.5, zapewniającą możliwość skanowania poczty elektronicznej różnymi metodami oraz rozszerzającą filtrowanie zawartości na załączniki i nazwy plików.

McAfee Security wprowadziła nową wersję oprogramowania antywirusowego GroupShield for Microsoft Exchange 5.5, zapewniającą możliwość skanowania poczty elektronicznej różnymi metodami oraz rozszerzającą filtrowanie zawartości na załączniki i nazwy plików.

GroupShield przeszukuje pocztę elektroniczną wysyłaną przez serwery pocztowe Exchange, sprawdzając ją na obecność wirusów w samej wiadomości i załącznikach, jak również filtrując wiadomości pod kątem treści przesyłki oraz wiersza Temat.

Zobacz również:

Nowa wersja GroupShield pozwala na skanowanie poczty w trzech trybach:

-MAPI (Messaging Application Program Interface);

-AV API (Antivirus API);

-ESE (Extensible Storage Engine).

Wszystkie te trzy metody były używane w odniesieniu do Exchange przez różne programy antywirusowe. Każda z nich oferuje inne korzyści w zakresie ochrony, wydajności i niezawodności. Przełączanie pomiędzy metodami jest relatywnie proste i nie wymaga reinstalacji czy restartu.

Administrator będzie miał też możliwość łatwego blokowania masowych przesyłek pocztowych, przekierowań, hoaksów itp. Nowa wersja pozwala także na kontrolowanie nazw plików załączników, tekstu wiadomości, a także rozmiaru przesyłki.

GroupShield for Exchange 5.5 pracuje z Exchange 5.5 Service Pack 3 lub wyższym, na platformie Windows NT/2000. Cena produktu - ok. 27 USD za użytkownika.


TOP 200