Anteny: klucz do sprawnego działania WLAN

W specyfikacjach technicznych opisujących rozwiązania bezprzewodowe, anteny są często spychane na drugi plan. A jest to przecież bardzo ważny element każdego urządzenia przesyłającego dane drogą radiową. Antena transmituje i odbiera fale radiowe, i to w dużej mierze od jej wydajności zależy efektywność pracy całej aplikacji WLAN.

Generalnie anteny można podzielić na dwie grupy. W pierwszej znajdują się anteny dookólne, a w drugiej anteny kierunkowe. Anteny dookólne (wielokierunkowe) rozsyłają sygnały we wszystkich kierunkach. Określone rodzaje takich anten są stosowane w radiowych urządzeniach zewnętrznych, które transmitują dane w trybie punkt-wiele punktów. Anteny dookólne innych typów znajdują zastosowanie w telefonach komórkowych i bezprzewodowych.

Anteny kierunkowe kierują wiązkę fal radiowych w określonym kierunku. Istnieje wiele typów anten kierunkowych. A oto najważniejsze z nich:

* Anteny typu Yagi.

Anteny takie są stosowane w urządzeniach zewnętrznych, które transmitują fale radiowe w trybie punkt-punkt na małe i średnie odległości.

Zobacz również:

  • Antena DVB-T2 niezbędna do wysokiej jakości

* Anteny sektorowe.

Anteny stosowane w urządzeniach zewnętrznych transmitujących fale radiowe do wielu odbiorników w określonym kierunku, w trybie punkt-wiele punktów.

* Anteny paraboliczne.

Anteny stosowane w urządzeniach zewnętrznych, mające kształt podobny do telewizyjnych anten satelitarnych. Anteny takie transmitują w określonym kierunku silną wiązkę sygnałów radiowych. Anteny znajdują zastosowanie w aplikacjach przesyłających fale radiowe między stacjami naziemnymi oraz między stacją naziemną i satelitą.

W dyskusjach o antenach pojawia się często termin "uzysk". Jest to współczynnik określający stosunek mocy sygnału wyjściowego wzmacniacza do mocy sygnału wejściowego. Współczynnik jest podawany w decybelach (dBi). Im większy uzysk ma antena, tym jest z reguły droższa.

W niektórych rozwiązaniach istnieje możliwość regulowania mocy sygnału emitowanego przez punkt dostępowy, zwiększając w ten sposób przepustowość połączenia, kosztem ograniczenia obszaru, do którego docierają fale radiowe. Niektóre systemy potrafią regulować moc sygnału radiowego automatycznie, zależnie od warunków panujących w danym środowisku sieciowym (funkcjonalność określana terminem "zarządzanie zasobami radiowymi").

Dywersyfikacja anten

Termin ten w pracujących obecnie środowiskach WLAN stosuje się w odniesieniu do punktów dostępowych, które zawierają dwie anteny. Dzięki dywersyfikacji punkt dostępowy pracuje wydajniej i jest odporny na różnego rodzaju zakłócenia. Przyszły standard 802.11n przewiduje, że punkty dostępowe będą zawierać co najmniej cztery anteny i będą transmitować dane z szybkością ponad 100 Mb/s.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200