Angielskie podatki na ICL-ach

Southampton jest już dziesiątym miastem w Anglii, którego Rada Miejska postanowiła zastąpić dotychczasowe systemy informatyczne w swych urzędach podatkowych nowymi rozwiązaniami ICL.

Southampton jest już dziesiątym miastem w Anglii, którego Rada Miejska postanowiła zastąpić dotychczasowe systemy informatyczne w swych urzędach podatkowych nowymi rozwiązaniami ICL. Te ostatnie, znane pod nazwą ICL Council Tax Solutions, pracują na dużych komputerach Serii 39 DX, oferując znaczne usprawnienia w sterowaniu i nadzorowaniu masowych operacji podatkowych. Kontrakt z Southampton ma wartość 1,1 mln USD. Istotnym czynnikiem powodzenia ICL jest w tym przypadku specjalistyczne przygotowanie programów oraz możliwość podłączenia nowych maszyn do dawniej zainstalowanych w urzędach terminali IBM.


TOP 200