Andersen Consulting zmienia nazwę na Accenture

Zmiana nazwy jest konsekwencją decyzji sądu arbitrażowego, która umożliwiła Andersen Consulting formalne oddzielenie od Arthur Andersen.

Zmiana nazwy, która nastąpi 1 stycznia 2001 r., związana jest z decyzją sądu arbitrażowego umożliwiającą Andersen Consulting formalne oddzielenie od Arthur Andersen (AA).

Po przeprowadzeniu separacji obu firm, AC zobowiązany będzie wypłacić AA 830 mln USD. Pod koniec roku straci również prawa do dotychczasowej nazwy, ponieważ należy ona do Arthur Andersen. Sąd arbitrażowy odrzucił jednak roszczenia Arthur Andersen o transfer technologii, którą Andersen Consulting rozwinął we własnym zakresie.

Firmy Arthur Andersen i Andersen Consulting powstały w 1989 r. po podziale Andersen Worldwide. W założeniu miały działać w obszarach wobec siebie niekonkurencyjnych. AA w zakresie audytu i doradztwa podatkowego, AC - doradztwa organizacyjnego i technologicznego. Tymczasem Arthur Andersen zaczął tworzyć własny dział oferujący usługi teleinformatyczne.

Nowa nazwa została wybrana po trzech miesiącach badań i analizowania tysięcy propozycji. Wybrano ok. 50 nazw, które zostały następnie sprawdzone pod kątem prawnym, dostępności adresów internetowych, a także skojarzeń kulturowych i wymowy w różnych językach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200