Andersen Consulting

Firma Arthur Andersen powstała w Chicago w 1913 r. i od początku zajmowała się konsultacjami dotyczącymi wszelkich aspektów zarządzania. Obecnie łączna liczba zatrudnionych w tej firmie wynosi ok. 66 tys. osób, pracujących w ponad 300 biurach w 72 krajach. W 1988 r. wydzielono z firmy grupę Andersen Consulting, specjalizującą się w konsultacjach systemów informatycznych. Dział ten zatrudnia 26 tys. osób w 157 biurach w 45 krajach. Sprzedaż usług Andersen Consulting w roku finansowym zakończonym 31 sierpnia 1992 r. wyniosła 5,5 mld USD.

Firma Arthur Andersen powstała w Chicago w 1913 r. i od początku zajmowała się konsultacjami dotyczącymi wszelkich aspektów zarządzania. Obecnie łączna liczba zatrudnionych w tej firmie wynosi ok. 66 tys. osób, pracujących w ponad 300 biurach w 72 krajach. W 1988 r. wydzielono z firmy grupę Andersen Consulting, specjalizującą się w konsultacjach systemów informatycznych. Dział ten zatrudnia 26 tys. osób w 157 biurach w 45 krajach. Sprzedaż usług Andersen Consulting w roku finansowym zakończonym 31 sierpnia 1992 r. wyniosła 5,5 mld USD.

W Polsce Andersen Consulting założył swoje biuro dopiero w 1992 r. i jego liczący niespełna 20 osób team nie jest najsilniej zaangażowany w doradztwo dla sektora bankowego. Struktura firmy Arthur Andersen jest jednak tak zaprojektowana, że każde lokalne biuro może czerpać z globalnych zasobów firmy. Dlatego w miarę potrzeby mogą być szybko sprowadzeni specjaliści z dowolnej dziedziny.

Dyrektor Dennis A. Austin z warszawskiego biura Andersen Consulting zapytany o strategię firmy w sektorze bankowym stwierdził, podobnie jak inni konsultanci, że główny problem w tym sektorze związany jest z zarządzaniem. "Wszędzie biznes jest prosty, a tylko ludzie go komplikują". Na pytanie o ocenę kwalifikacji polskich inżynierów, dyr. Austin odpowiedział, że inżynierowie we wszystkich krajach mają wysokie kwalifikacje i nie widać podstaw do wyróżniania jakiejkolwiek nacji.

Jak pracuje AC

Przedsiębiorstwa, które chciałyby skorzystać z usług jakiejkolwiek firmy konsultingowej, często długo zastanawiają się na czym polega ta "niewymierna" praca. Tymczasem dobra firma konsultingowa prowadzi swoje działania w sposób niezwykle sformalizowany i skrupulatnie przestrzega zadeklarowanych zasad. Już we wstępnej fazie rozmów potencjalny klient spółki otrzymuje szkic planu postępowania, które będą wspomagać konsultanci.

- Przed podpisaniem kontraktu klient otrzymuje szczegółowy projekt. Zawiera on dokładny opis zakresu prac do wykonania, opis metodologii, zyski klienta i koszty.

- Po podpisaniu kontraktu kompletuje się specjalistów o najwyższych kwalifikacjach w danej dziedzinie. Mogą to być równie dobrze Polacy, co Francuzi, czy Amerykanie.

- Zespół konsultantów podejmuje pracę w biurach klienta, w ścisłej współpracy z jego pracownikami.

- Projekt jest nadzorowany przez tzw. komitet sterujący ("steering committee"), w skład którego wchodzą dyrektorzy z przedsiębiorstwa klienta i szefowie z AC. Grupa ta spotyka się regularnie (zwykle co 2 tygodnie) i analizuje bieżące problemy oraz przyjętą metodologię projektu.

- Projekt jest prowadzony zgodnie z harmonogramem dziennym, nadzorowany przez menedżera projektu, który spędza czas w instytucji klienta i uczestniczy w pracach komitetu sterującego.

- Równocześnie z wykonywanymi pracami AC prowadzi dokładną dokumentację projektu i, jeśli jest to wymagane, pisze końcowy raport. Często jednak efektem wykonanej pracy jest lepiej działające przedsiębiorstwo i gruby raport pisemny nie jest wymagany.

- Prace konsultacyjne są wykonywane od kilku tygodni do wielu lat. Możliwe są też kontrakty stałe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200