Analizy porównawcze niemieckich kas LBS

Grupa niemieckich kas oszczędnościowych LBS wdroży system klasy Business Intelligence, InForum BI Studio, przeznaczony do prowadzenia analiz porównawczych dla poszczególnych kas z grupy.

Wdrażany system ma zastąpić dotychczasowe narzędzia benchmarkingowe i umożliwić prostsze generowanie raportów w zakresie bieżącej sytuacji ekonomicznej każdej z kas grupy LBS. Analizowane będą dane m.in. z obszaru analizy kosztów, analizy sprzedaży w obszarze ilościowym produktów finansowych, analizy klientów pod kątem m.in. wieku, wykształcenia, itp. W pierwszym etapie projektu konsultanci firmy DomData, która wdraża system, zbudowali model hurtowni danych oraz mechanizmy przenoszące do InForum BI Studio dane ze starych systemów. Obecnie trwa drugi etap wdrożenia, w którym zespół z firmy LBS samodzielnie buduje system raportowania, a konsultanci sprawują nadzór merytoryczny nad przebiegiem prac.


TOP 200