Analizowanie billingów on-line

Sybase udostępniła nowy produkt - Sybase Electronic Billing Analysis, który umożliwia analizę on-line informacji zawartych w elektronicznych zestawieniach bilingowych.

Sybase udostępniła nowy produkt - Sybase Electronic Billing Analysis, który umożliwia analizę on-line informacji zawartych w elektronicznych zestawieniach bilingowych. Informacje mogą obejmować różne usługi telekomunikacyjne, takie jak: rozmowy telefoniczne, transmisje danych, telefony komórkowe czy inne usługi.

EBA umożliwia analizę billingów elektronicznych dostarczanych przez operatorów telekomunikacyjnych. Oprogramowanie do przeglądania rachunków pozwala zazwyczaj jedynie na statyczne przeglądanie informacji billingowych. Sybase Electronic Billing Analysis daje możliwość analizy informacji w różnych przekrojach. Ponadto pozwala pracownikom z elektronicznego działu obsługi klienta na stawianie zapytań systemowi, analizujących billing w czasie rzeczywistym, oraz natychmiastowe uzyskiwanie odpowiedzi i udzielanie jej klientom przez telefon.

Sybase Electronic Billing Analysis jest samodzielną aplikacją uzupełniającą system CRM. EBA pozwala na łączenie danych billingowych pochodzących z różnych systemów billingowych dla celów skonsolidowanej i łatwej w obsłudze analizy.

Podstawowe cechy produktu: konfigurowalny interfejs HTML użytkownika, komunikacyjne modele danych wspomagające analizę, wzorce analiz wykorzystania usług, raporty konsolidujące informacje z różnych systemów billingowych, indywidualny dostęp do danych przez aplikację webową, podsumowania rachunków za urządzenia i rozmowy telefoniczne wg CDR (Call Details Record), podsumowania rachunków wg kont, porównania kosztów połączeń (wg: linii, adresata, abonenta i cyklów billingowych) oraz analizy wg kont dla rodzajów usług i rachunków dla urządzeń liniowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200