Amnestia

Połączenie państw niemieckich wymusiło zmiany systemu prawnego byłej NRD. Także w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Połączenie państw niemieckich wymusiło zmiany systemu prawnego byłej NRD. Także w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Wszyscy nielegalni użytkownicy z NRD będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności, a jest ich tysiące. Pierwszy krok zrobiła niemiecka filia firmy Borland, Ogłaszjąc na początku roku, że „obywatele NRD w żadnym przypadku nie będą pociągnięci do odpowiedzialności z powodu nielegalnego dotąd używania oprogramowania". Jednocześnie podano do wiadomości, że wszyscy korzystający z nielegalnych kopii programów Borlanda mogą zostać bezpłatnie zarejestrowani jako licencjonowani użytkownicy. Wystarczyło się tylko zgłosić do firmy, podając: imię, nazwisko i adres. Termin zgłaszania upłynął 30. czerwca.

W ślady Borlanda poszło zacho-dnioberlińskie przedsiębiorstwo TommySoftware legalizując z dniem 1. lipca wszystkie pirackie kopie swoich programów w NRD. By uzyskać numer licencji należało się zarejestrować w firmie do 30. września.

Wydaje się, że z takiej drogi rozwiązania sprawy pirackich kopi skorzysta jeszcze wiele firm pro dukujących oprogramowanie i prowadzących interesy w zjednoczonych Niemczech.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200