Amerykanie wzywają do lepszej ochrony satelitarnych systemów łączności

FBI i CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency; amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury) opublikowały wspólnie ostrzeżenie adresowane do dostawców usług wykorzystujących łączność satelitarną, wzywając ich do wzmocnienia rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo. Wszystko wskazuje na to, że ostrzeżenie to ma ścisły związek z wojną toczącą się obecnie na terytorium Ukrainy.

Grafika: Jack Moreh/freerangestock

Poradnik zawiera szereg zaleceń, mających powstrzymywać ataki na systemy łączności satelitarnej i wzywa USA oraz państwa europejskie do podjęcia śledztwa dotyczącego poważnych awarii szeregu usług korzystających z tego typu systemów (takich jak np. Viasat), które chyba nie przypadkowo miały miejsce tuż po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę.

W poradniku jest między innymi mowa o niemieckiej firmie energetycznej Enercon, która poinformowała ostatnio o awarii połączeń satelitarnych umożliwiających jej komunikowanie się z kilkoma tysiącami eksploatowanych przez nią elektrownii wiatrowych. Również Reuters doniósł na początku marca, że amerykańska agencja NSA (National Security Agency), jej francuski odpowiednik ANSSI i wywiad ukraiński badają wspólnie atak na system łączności satelitarnej funkcjonujący w Ukrainie, który zakłócił obywatelom tego kraju dostęp do internetu.

Zobacz również:

FBI i CISA wzywają operatorów usługi satelitarnej SATCOM i ich klientów (czyniąc to w ramach pilotowanej przez CISA inicjatywy Shields Up) do - jak to określono - „znacznego obniżenia progu zgłaszania i udostępniania informacji o złośliwej aktywności cybernetycznej”. CISA podjęła taką inicjatywę w lutym tego roku, powołała się na obawy USA, że sankcje wobec Rosji zwiększyły ryzyko cyberataków na amerykańską infrastrukturę telekomunikacyjną, w tym na systemy satelitarne.

Wśród wielu opracowanych przez CISA i FBI zaleceń, które zostały przedłożone operatorowi połączeń satelitarnych SATCOM, znajduje się między innymi wezwanie do stosowania bezpiecznych metod uwierzytelniania, w tym uwierzytelniania wieloskładnikowego. Dotyczy to wszystkich kont używanych do uzyskiwania dostępu do sieci, oraz zarządzania i administrowania nimi. Dokument wzywa do używania i egzekwowanie silnych i złożonych haseł i unikania używania domyślnych poświadczeń czy też słabych haseł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200