Amerykanie chcą Internetu bezprzewodowego

Według ogłoszonego w listopadzie br. raportu IDC w 2005 r. z bezprzewodowego dostępu do Internetu i jego usług będzie korzystać w Ameryce Północnej 73 proc. internautów.

Według ogłoszonego w listopadzie br. raportu IDC w 2005 r. z bezprzewodowego dostępu do Internetu i jego usług będzie korzystać w Ameryce Północnej 73 proc. internautów.

Przewiduje się, że mimo stosunkowo wolno rozwijającej się technologii transmisji komórkowych w kierunku 3G, za cztery lata liczba korzystających bezprzewodowo z Internetu będzie wynosić ok. 84 mln, co będzie stanowić znaczny skok w porównaniu z 2000 r. (5 mln).

Zobacz również:

  • Inicjatywa Pangea pomoże walczyć z cyfrowym wykluczeniem
  • Usługa Starlink będzie dostępna również w Polsce

Zgodnie z raportem IDC więcej niż połowę użytkowników bezprzewodowych (49 mln) w 2005 r. będą stanowić klienci instytucjonalni, poszukujący nowych usług komórkowych. Według tej samej prognozy liczba użytkowników bezprzewodowych korzystających z większych szybkości przekazu niż osławione 56 kb/s dostępne w sieciach przewodowych, zrówna się z liczbą internetowych klientów stacjonarnych w 2003 r i nadal będzie rosnąć.

Z racji odmiennych technologii bezprzewodowych obowiązujących na amerykańskim rynku telekomunikacyjnym, zakres transmisji danych z telefonów komórkowych zmieni się w najbliższej przyszłości w zakresie od 14,4 kb/s do 1 Mb/s.


TOP 200