Amazon informuje – usługa CloudTrail jest już hostowana w Europie

Amazon informuje, że usługa CloudTrail (narzędzie do monitorowania systemów IT dostępne w ramach platformy Web Services) jest obecnie świadczona przez centrum danych znajdujące się w Irlandii. Oznacza to, wszystkie zasoby przetwarzane przez tę usługę nie wędrują za ocean, a pozostają w Europie.

CloudTrail rejestruje wszystkie wywołania API, wpisuje je do dzienników zdarzeń, udostępniającej je następnie administratorom systemów IT. Dane takie mogą być następnie wykorzystywane przez różnego rodzaju narzędzia analityczne, co w efekcie może usprawnić pracę całego systemu IT.

Sprawa jest o tyle istotna, że firmy mające swoje systemy IT w Europie mogą teraz łatwo integrować usługę CloudTrail z używanymi przez siebie lokalnymi usługami. CloudTrail może wtedy wstawiać do dziennika zdarzeń wpisy generowane przez lokalne usługi i następnie odsyłać dziennik to wskazanego przez użytkownika zasobu S3 (Simple Storage Service). Wszystkie dane obsługiwane przez te aplikacje i usługi rezydują cały czas w Europie.

Zobacz również:

  • Nowa wizja inteligentnego domu firmy Amazon pod znakiem AI i Edge
  • Amazon EKS Anywhere
  • Platforma Red Hat OpenShift 16.2 już dostępna

Usługa CloudTrail jest zgodna z większością innych usług oferowanych przez korporację Amazon, w tym takich jak Elastic Compute Cloud, Block Store, MapReduce, Elastic Beanstalk i CloudFormation.

CloudTrail szyfruje logi za pomocą firmowej aplikacji S3 SSE (Server Side Encryption). Użytkownik może też wybrać opcję “multifactor authentication”, wprowadzając do rozwiązania dodatkową warstwę szyfrowania.

Amazon wprowadził do oferty usługę CloudTrail w listopadzie 2013 r. Znajduje się ona ciągle w fazie beta. Sama usługa jest bezpłatna, ale użytkownicy muszą płacić za przestrzeń adresową, w której usługa przechowuje dane.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200