Amazon Web Services uruchamia AWS European Sovereign Cloud

AWS European Sovereign Cloud będzie nową, niezależną chmurą obliczeniową dla klientów europejskich, która da użytkownikom z branż regulowanych i z sektora publicznego szerszy wybór i elastyczność, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom w zakresie przechowywania i odporności danych w Unii Europejskiej.

Fot. Lara Jameson/Pexels

AWS European Sovereign Cloud umożliwi klientom przechowywanie wszystkich utworzonych przez siebie danych i powiązanych metadanych w UE.

Jedynie pracownicy AWS mający miejsce zamieszkania w UE i przebywający na jej terytorium będą zajmowali się kwestiami operacyjnymi i wsparciem dla AWS European Sovereign Cloud.

Zobacz również:

  • Będzie wspólny biznes cloud Microsoftu i Amazona?
  • Co trzecia firma w Polsce z cyberincydentem

AWS European Sovereign Cloud jest zlokalizowana na terytorium Europy i będzie fizycznie odseparowana od już istniejących regionów AWS. Jednocześnie oferować będzie ten sam poziom bezpieczeństwa, dostępności i wydajności. Dla klientów oznacza to szerszy wybór jeśli chodzi o spełnienie wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych, autonomii operacyjnej i odporności. AWS European Sovereign Cloud zostanie uruchomiona wraz z pierwszym regionem AWS w Niemczech i będzie dostępna dla wszystkich klientów w Europie.

Podobnie jak w przypadku regionów AWS, klienci będą mieli kontrolę nad danymi i gwarancję, że AWS nie będzie bez ich zgody w żadnym celu uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać danych klientów. Będą również mieli dostęp do najsilniejszych mechanizmów zabezpieczających suwerenność danych spośród rozwiązań oferowanych przez wiodących dostawców chmury. W odpowiedzi na większe wymagania klientów co do miejsca przechowywania danych, chmura obliczeniowa AWS European Sovereign Cloud będzie umożliwiać przechowywanie na terytorium UE wszystkich metadanych utworzonych przez klientów, (takich jak etykiety, kategorie danych, czy konfiguracje używane w AWS) i będzie wyposażona we własne systemy rozliczeniowe i pomiarowe.

„Wprowadzenie na rynek AWS European Sovereign Cloud odzwierciedla nasze dążenie do tego, aby klienci mieli dostęp do najbardziej zaawansowanego zestawu narzędzi do kontroli suwerenności, mechanizmów zabezpieczania prywatności oraz funkcji bezpieczeństwa dostępnych w środowisku chmurowym” - powiedział Max Peterson, Vice President of Sovereign Cloud w AWS. „Od ponad dekady współpracujemy z rządami i organami regulacyjnymi w całej Europie, aby zrozumieć i zaspokoić zmieniające się potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa, prywatności i lokalizacji danych, a ostatnio również tzw. suwerenności cyfrowej. Dzięki nowej ofercie, nasi klienci i partnerzy w całej Europie będą mieli większy wybór jeśli chodzi o osiągnięcie wymaganej niezależności operacyjnej, zachowując przy tym tę samą szeroką gamę usług chmurowych, z których już teraz korzystają miliony z nich”.

„Rozwój europejskiej chmury AWS znacznie ułatwi korzystanie z usług AWS wielu organizacjom sektora publicznego i firmom o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych” – powiedziała Claudia Plattner, prezes niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI). „Zdajemy sobie sprawę z innowacyjnej siły nowoczesnych usług chmurowych i chcemy pomóc w ich bezpiecznym udostępnieniu w Niemczech i Europie. C5 (Katalog kryteriów zgodności przetwarzania w chmurze), opracowany przez BSI, znacząco ukształtował standardy cyberbezpieczeństwa w chmurze, a AWS był pierwszym dostawcą usług w chmurze, który otrzymał certyfikat C5 BSI. W związku z tym cieszymy się, że w tak konstruktywny sposób towarzyszymy lokalnemu rozwojowi chmury AWS, która przyczyni się również do europejskiej suwerenności pod względem bezpieczeństwa.

AWS European Sovereign Cloud jest od podstaw zaprojektowana jako usługa suwerenna (sovereign-by-design). Wśród milionów klientów korzystających z rozwiązań AWS w ponad 190 krajach świata znajduje się wiele podmiotów z Unii Europejskiej. AWS zapewnia kompleksową kontrolę zgodności z regulacjami (compliance), obsługując 143 standardy bezpieczeństwa i certyfikaty zgodności, co pomaga klientom na całym świecie spełniać wymagania regulacyjne. Aby zaspokoić dodatkowe, obowiązujące w UE wymagania w zakresie miejsc przechowywania danych, autonomii operacyjnej i odporności, AWS rozwija AWS European Sovereign Cloud w ścisłej współpracy z europejskimi organami regulacyjnymi i krajowymi urzędami ds. cyberbezpieczeństwa. Wiele organów regulacyjnych, klientów i partnerów AWS w całej Europie z zadowoleniem przyjmuje nową europejską chmurę AWS European Sovereign Cloud.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200