Altkom partnerem Gupty

Na seminarium z cyklu Gupta Live Tour '94, przeprowadzonym w Warszawie 30.11. br, przygotowanym z udziałem Techmexu z Bielska- Białej, zaprezentowano nie tylko systemy korporacji Gupta do tworzenia programów klient/serwer ale również jej nowego partnera. Została nim warszawska firma Altkom, zajmująca się m.in. dystrybucją i szkoleniami informatyczntymi. Altkom został uczestnikiem programu "Gupta Client/Server Partner". Uczestniczące w nim firmy muszą wykazać się znajomością oprogramowania Gupty oraz zapleczem organizacyjnym niezbędnym do sprawnego informowania klientów o produktach korporacji. Po wprowadzeniu zmian do cennika materiałów kursowych Gupty dostosowujących go do warunków Europy Wschodniej korporacja ma przyznać Altkomowi tytuł Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego.

Na seminarium z cyklu Gupta Live Tour '94, przeprowadzonym w Warszawie 30.11. br, przygotowanym z udziałem Techmexu z Bielska- Białej, zaprezentowano nie tylko systemy korporacji Gupta do tworzenia programów klient/serwer ale również jej nowego partnera. Została nim warszawska firma Altkom, zajmująca się m.in. dystrybucją i szkoleniami informatyczntymi. Altkom został uczestnikiem programu "Gupta Client/Server Partner". Uczestniczące w nim firmy muszą wykazać się znajomością oprogramowania Gupty oraz zapleczem organizacyjnym niezbędnym do sprawnego informowania klientów o produktach korporacji. Po wprowadzeniu zmian do cennika materiałów kursowych Gupty dostosowujących go do warunków Europy Wschodniej korporacja ma przyznać Altkomowi tytuł Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego.

W części technicznej seminarium specjaliści z Techmexu - Grzegorz Pastwa i Michał Kromholz - zaprezentowali narzędzia programistyczne Gupty: SQLWindows, QuickObjects i Quest. Ponad osiemdziesięciu uczestników seminarium - użytkowników końcowych, autorów oprogramowania i potencjalnych nabywców - mogło zobaczyć, jak wygląda błyskawiczne tworzenie aplikacji przy użyciu języka 4GL i narzędzi programowania obiektowego. Informacje o korporacji oraz jej współpracy z partnerami przedstawili przedstawiciele Gupty z oddziału w Monachium - dr. Veit Wadewitz, zajmujący się marketingiem i menedżer do spraw rynków wschodnioeuropejskich Peter Nosek. Obroty korporacji na całym świecie wzrosły z 32,5 mln USD w r. '92 do do 56,2 mln USD w r. '93. Uczestnikom przedstawiono szkic umowy, proponowanej firmom ubiegającym się o tytuł "Gupta Client/Server Partner".


TOP 200