Alior Bank żyje z cyfryzacji

Czasy cyfryzacji dostarczają okazji do wprowadzania wielkich zmian, przekraczania ograniczeń, które wydawały się nie do przejścia, i wdrażania modeli, o jakich do niedawna spekulowali nieliczni. Nie wszystkie organizacje lubią takim paradygmat działania. Alior Bank czuje się w erze cyfryzacji doskonale, ten bank żyje z innowacji i dokonywanych przełomów.

Tegoroczne zgłoszenie Alior Banku w Liderze Informatyki dokumentuje kolejny etap strategicznych przekształceń w historii tej organizacji. Obejmują one zmiany wewnętrznych procesów operacyjnych i modelu pracy oraz oferty banku poprzez ukonstytuowanie się metaproduktu bankowego. Trzeci zgłoszony projekt jest innowacyjnym domknięciem modelu relacji z klientami i pozostaje w fazie obiecującej.

Mobilizacja bankierów i doradców

Posiadanie własnego modelu wytwarzania i wdrażania technologii stanowi dla Alior Banku unikalną przewagę konkurencyjną. Doświadczenie przekraczania granic banku i kwestionowania tych granic jest odpowiedzią na przebieg cyfryzacji otoczenia biznesowego.

Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający, CIO Alior Banku

Wdrożenie aplikacja Account Open i Trusted Advice jest owocem anonsowanej w 2015 r. prestiżowej współpracy Alior Banku z czołowymi markami ery cyfryzacji, Apple i IBM. Narzędzie IBM dostarczane na platformę urządzeń Apple służy jednak nie tyle oszałamianiu rynku elitarnymi koneksjami, ile prowadzi do zasadniczej zmiany trybu pracy bankierów oddziałów Premium oraz doradców Private banking. Rozpoczynają oni na szeroką skalę działanie poza fizycznymi oddziałami (oddziałów Premium jest 140). Zamiast czekać w oddziałach, doradcy bankowości prywatnej odwiedzają klientów w ich domach, w restauracjach, klubach tenisowych albo w pracy. Podobnie rzecz ma się z doradcami klientów oddziałów Premium. Czas pracy bankierów i doradców się uelastycznia, zyskują oni większą niezależność, ale i odpowiedzialność, adekwatnie do profilu obsługiwanych klientów i oferowanych produktów.

Zobacz również:

  • W Polsce przyspieszyła cyfryzacja produkcji przemysłowej

Warto zwrócić uwagę, że Trusted Advice stanowi typowe dla Alior Banku narzędzie „poszerzenia pola walki” (jury dobrze pamięta projekt Kill Bill). Doradztwo inwestycyjne obejmuje środki ulokowane w produktach Alior Banku, ale może także za zgodą klienta obejmować środki lokowane w innych instytucjach. Alior Bank jest w stanie tym samym zarządzać środkami zainwestowanymi w produkty konkurencji. Wizualnie aplikacje oferują czytelny, wygodny sposób analizy i oceny własnych inwestycji, dostęp do danych online, dobrze dopasowany do nowoczesnej relacji z klientem Premium czy Private banking, co stanowi nieczęsto spotykaną jakość w polskim sektorze bankowym. Z punktu widzenia bankierów zmiany są rewolucyjne, także pod względem zajęć: przygotowanie indywidualnej oferty, które zajmowało od czterech do pięciu godzin, teraz mogą wykonać w ciągu 15 minut.

Pomysł biznesowy i technologiczny jest być może prosty czy samonarzucający się. Wbrew temu, co się wydaje, nie jest jednak łatwy do skopiowania lub powtórzenia. Tygodniowe warsztaty w Kalifornii, na które IBM zaprosił grupę projektową Alior Banku, zespół innowacji IBM oraz główny zespół User Experience Apple, pozwolił przygotować projekt aplikacji dostosowanej do Alior Banku. Bazowano na metodologii Design Thinking i podejściu agilowym. Kluczem do szybkiej realizacji była integracja z bazami danych banku i bezpieczeństwo informacji.

Jak ocenia Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający, CIO Alior Banku, uzyskana przewaga konkurencyjna zapowiada się na długotrwałą i trudną do zniwelowania. Wynika to z dobrego dopasowania rozwiązań do potrzeb przez Lab innowacji Alior Banku i laboratorium innowacji IBM w Dolinie Krzemowej oraz zintegrowanie przez nasz departament rozwiązań ze środowiskiem systemów i procesów biznesowych. Wdrożenie w istocie uruchamia zmiany procesów pracy, nie narzuca ich, ale stwarza pole do ich optymalnego ukształtowania.

TMUB jako metaprodukt bankowy

Znakomite firmowe IT, dojrzałe, innowacyjne, może być marką samą w sobie, ale może być także strategicznym produktem. Bank w chmurze w relacji B2B, realizacja wizji jak z „Bank 3.0”… W ten sposób należałoby zinterpretować fakt, że technologia dostarczana i kreowana przez Alior Bank stała się podstawą działania już trzech innych banków. Wirtualizacja zasobów IT Alior Banku pozwala działać bankowi BPH (Alior Bank dostarcza tam technologię, która obsługuje procesy i produkty BPH), nowemu bankowi w Rumunii oraz T-Mobile Usługi Bankowe (TMUB). Alior jest w Polsce i w regionie Europy Środkowej pierwszym przykładem banku, który posiada technologiczny metaprodukt bankowy.

Liczby

3 banki – niezależne, odrębne – działają całkowicie na technologii i/lub zasobach IT Alior Banku

77% klientów TMUB „bankuje” poprzez aplikację na smartfony – po zmianach interfejsu i funkcjonalności

13 lat – użytkownicy komunikatora HAIZ z funkcjami finansowymi mogą mieć mniej niż 13 lat

TMUB, dla którego Alior Bank przygotował nowe aplikacje mobilne i internetowe realizujące podejście omnichannel, to przykład udanej sprzedaży technologii oraz procesów, które zostały obrandowane przez operatora telko. Bundling wykorzystuje synergie, ale technologiczne; fizycznie i logicznie klienci TMUB są odrębnie obsługiwani, a ich dane przetwarzane w infrastrukturze i zasobach Alior Banku. T-Mobile może przenieść swoje procesy i dane do innego operatora. Alior może zaś bank zbudować dla Plusa Orange czy Playa, dla operatorów energetycznych albo sieci detalicznej. To kwestia potrzeby i gotowości informatycznej po drugiej stronie (ale gównie potrzeby). Jak wskazuje Henryk Baniowski, Alior oferuje bank jako produkt. Alior Bank aktywnie poszukuje kolejnych klientów metaproduktu. Kalkulacja biznesowa, ekonomiczna dowodzi, że nie odbija się to ujemnie na biznesie banku. Pozwala natomiast efektywniej wykorzystać własne zasoby (infrastruktura „wielka”, to w wyniku historii Aliora obecnie trzy duże centra danych) oraz znakomity, ponad 700-osobowy dział IT i Laboratorium Innowacji – oba z bardzo wysokimi kompetencjami.

Opis projektu w TMUB wyjaśnia dokładniej, dlaczego Alior Bank może taki metaprodukt bankowy oferować. Uwagę zwraca np. rozłożenie akcentów: aż 10 tys. z 70 tys. ogółem godzin poświęconych rozwojowi aplikacji zajęło badanie i przygotowanie koncepcji, a także interfejsu użytkownika oraz „user experience”. Do tego strumienia powołano zespół wewnątrzbankowy skupiający osoby z doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań mobilnych dla czołowych marek w Polsce i na świecie. Dowodzi to zarazem siły posiadanych przez bank kompetencji.

Pierwszy komunikator finansowy

HAIZ to komunikator z funkcjami finansowymi i specjalnym kontem bankowym, stworzony z myślą o generacji Y i Z, ale także wszystkich, z którymi ich przedstawiciele się kontaktują. HAIZ wprowadza w świat finansów osoby także poniżej 13 roku życia – wszystkich beneficjentów kieszonkowego czy dziadkowego wsparcia podczas wakacji. Ale znaczną cześć tych rozliczeń, walutę typową dla tych generacji, stanowią kupony czy vouchery elektroniczne. Dlatego HAIZ to także ekosystem partnerstw, realizacja koncepcji co-economy, oferująca uczestnikom kupony na produkty np. Google Play, Nintendo, PlayStation, Spotify, Xbox, Uber czy spoza świata cyfrowego Termy Bukovina.

HAIZ pozwala utrzymywać kontakt i budować społeczności. Jego dalszy rozwój ma dotyczyć właśnie spraw finansowych, które można załatwić wspólnie, np. crowdsourcingu czy obsługi klasowych składek. Aplikacja zawiera też asystenta finansowego, chatbota Zuzę, który z czasem ma stać się botem do dwukierunkowej komunikacji. Alior Bank realizuje to przedsięwzięcie we współpracy ze start-upem fintech One Way. HAIZ wygrał konkurs Retail Banker International 2017 w kategorii Service Innovation of the Year.

Moc unikalnych kompetencji obejmuje także te o charakterze inżynierskim, inżynierii oprogramowania. Alior Bank stworzył własny framework, All In One, który umożliwia równoległy rozwój aplikacji z różnymi dostawcami w tym samym czasie. Framework bazuje na metodyce Atomic design, wywodzącej się z inżynierii przemysłowej i architektury. Praca polega na stworzeniu modułowych, podstawowych komponentów, które można stosować w różnych konfiguracjach, w różnych rozwiązaniach. Na przykład aplikacja dla TMUB składa się z 600 takich komponentów. Efektem jest aplikacja autonomiczna, niewymagająca użycia żadnego innego kanału kontaktu z bankiem, ale go umożliwiająca (omnichannel). Wszystkie procesy bankowe zostały zaprojektowane specjalnie dla urządzenia mobilnego.

Fakt posiadania własnego modelu wytwarzania i wdrażania technologii stanowi dla Alior Banku unikalną przewagę konkurencyjną. Doświadczenie przekraczania granic banku, kwestionowania tych granic – w przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni fizycznej – o czym opowiadają tegoroczne projekty w Liderze Informatyki, jest tak naprawdę odpowiedzią na przebieg cyfryzacji otoczenia biznesowego. Dojrzałość do działania w scyfryzowanym świecie sprawia, że, jak deklaruje Henryk Baniowski, Alior Bank z wielkimi nadziejami i z gotowymi pomysłami, a nie obawami czeka np. na wejście w życie przepisów dyrektywy PSD2.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200