Alians Fujitsu z Siemensem

Dwa światowe konsorcja teleinformatyczne Fujitsu Ltd. i Siemens AG zawarły kolejne porozumienie dotyczące wspólnej obsługi klientów, tym razem działających w sektorze IT.

Na mocy tego porozumienia Business Services (SBS) udostępni japońskiemu koncernowi Fujitsu Software Services (FSS) kontakty z własnymi klientami sektora telekomunikacyjnego IT na obszarze Ameryki Północnej i Europy – gdzie do tej pory koncern nie ma bezpośrednich przedstawicielstw – natomiast Fujitsu uczyni to samo dla Siemensa w rejonie Azji i Pacyfiku.

Porozumienie nie ma klauzuli wyłączenia w nachodzących na siebie obszarach usługowych, obejmujących: doradztwo, zarządzanie infrastrukturą sieciową oraz integrowanie systemów teleinformatycznych sektora IT.

Od czasu utworzenia przez obie firmy w 1999 r. wspólnego przedsięwzięcia joint ventures Fujitsu Siemens Computers, działającego w sektorze produkcyjnym PC, jest to drugie na tak wielką skalę strategiczne posunięcie o globalnym wymiarze – skierowane głównie przeciwko potentatom tego segmentu rynkowego, koncernom IBM Global Services oraz EDS Corporation.

O wielkości nowego aliansu świadczy pozycja obu firm w rankingu światowym IT, obrót oraz liczba zatrudnionych w tych konsorcjach: Fujitsu – 3 miejsce, 18,1 mld USD, 60 tys. pracowników; Siemens – 12 pozycja, 5,8 mld USD, 34,5 tys. osób.