Alians 3COM z Novellem

3Com i Novell zawarły umowę, której celem jest opracowanie zintegrowanego środowiska sieciowego, zarówno dla typowych sieci lokalnych, jak i dla wielozakładowych przedsiębiorstw i biur z filiami. Rozwiązanie takie ma połączyć technologię tych dwóch liderów rynku produktów sieciowych oraz umożliwić klientom łatwiejsze instalowanie, a także późniejsze zarządzanie i rozszerzanie systemu informacyjnego firm.

3Com i Novell zawarły umowę, której celem jest opracowanie zintegrowanego środowiska sieciowego, zarówno dla typowych sieci lokalnych, jak i dla wielozakładowych przedsiębiorstw i biur z filiami. Rozwiązanie takie ma połączyć technologię tych dwóch liderów rynku produktów sieciowych oraz umożliwić klientom łatwiejsze instalowanie, a także późniejsze zarządzanie i rozszerzanie systemu informacyjnego firm.

Porozumienie przewiduje, że 3Com zintegruje swą rodzinę produktów dla zarządzania siecią Transcend ze środowiskiem Novella NetWare Distributed Management Services (NDMS). Umożliwi to klientom scentralizowane zarządzanie całą siecią z konsoli Novell NetwWare Management System 2.0 (NMS 2.0). 3Com wspomoże również NetWare Link Services Protocol (NLSP), a Novell włączy zestaw Boundary Routing firmy 3Com do swoich produktów NetWare MultiProtocol Router Plus. Oprócz tego AutoLink 3Coma będzie przystosowany do współpracy z techniką ładowalnych modułów wirtualnych (VLM) Novella. Dzięki AutoLink instalacja oraz programowanie stacji roboczych klienta stanie się prostsze, pod warunkiem zastosowania adapterów 3Com na serwerze NetWare.

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu niezawodności i interoperatywności, wyroby 3Com będą nadal testowane w laboratoriach Novella, tak aby klienci posługujący się produktami Novella zaopatrywanymi w certyfikat "Yes, Tested and Approved" mieli do nich pełne zaufanie. 3Comowski system Boundary Routing znacznie redukuje czas konieczny do połączenia się z odległymi placówkami, ponieważ wymaga on konfiguracji jedynie w siedzibie firmy. Z kolei tenże system Boundary Routing w połączeniu z IPXWAN i NLSP oferuje klientom możliwość współdziałania NetWare MultiProtocol Router Plus z rodziną routerów NETBuilder 3Coma w jednej sieci.


TOP 200