Algorytm na sukces

Młodzi, polscy naukowcy udowadniają, że na polskich uczelniach mogą powstawać prace na wysokim poziomie naukowym a jednocześnie dające możliwości wykorzystania w praktyce.

Dr Adrian Kosowski, 22-letni pracownik naukowy w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz dr Filip Murlak, 29-letni adiunkt w Zakładzie Logiki Stosowanej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, zostali tegorocznymi laureatami konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Celem organizowanego od pięciu lat konkursu jest promowanie dorobku młodych badaczy w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

Prowadzone przeze mnie badania pozwalają na zamodelowanie licznych problemów praktycznych.

dr Adrian Kosowski, Politechnika Gdańska

"To konkurs ważny dla całego środowiska polskiej informatyki. Stwarza on uczestnikom możliwość zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć i przedstawienia się środowisku naukowemu. Dla świata nauki jest możliwością poznania najlepszych młodych uczonych. Młodych adeptów nauki utwierdza w przekonaniu o atrakcyjności tej drogi zawodowej. Dla biznesu zaś jest dowodem na to, jak wiele ciekawych rozwiązań i pomysłów ma do zaproponowania polska nauka" - tłumaczy prof. Andrzej Tarlecki z Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Nagrody.

Teoria grafów i automatów

Zainteresowania naukowe dr Adriana Kosowskiego koncentrują się wokół poszukiwania wydajnych algorytmów i rozwiązań dla zagadnień dotyczących teorii grafów. Wyniki tych badań pozwalają na rozwiązywanie wielu istotnych problemów praktycznych. Służą m.in. modelowaniu pozwalającemu na optymalizację komputerowych sieci światłowodowych i sieci telefonii mobilnej, wykorzystywane są przy szeregowaniu zadań oraz do eksploracji nieznanego środowiska przez autonomiczne roboty.

Moją największą pasją naukową jest logika w informatyce.

dr Filip Murlak, Uniwersytet Warszawski

Dla dr Filipa Murlaka największą pasją naukową są zagadnienia z zakresu logiki i jej wykorzystania w informatyce. Prowadzi on obecnie badania na pograniczu teorii automatów i teorii mnogości. Pracuje też nad teoretycznymi i praktycznymi podstawami wymiany i integracji danych. Jego studium o hierarchii Wadge’a dla deterministycznych języków drzew zostało uznane za najlepszą pracę na konferencji ICALP w 2006 roku w Wenecji.

Z Polski w świat

Patron nagrody, dr hab. Witold Lipsk był wybitnym, zmarłym w wieku 35 lat, polskim informatykiem, który odnosił sukcesy w światowej nauce. Ten absolwent Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej stworzył w krótkim czasie imponujący dorobek naukowy obejmujący kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin osiągnął liczące się do dziś wyniki. Najbardziej znanym jego osiągnięciem naukowym była matematyczna teoria baz danych z niepełną informacją, której podstawy stworzył w swojej rozprawie habilitacyjnej i którą rozwinął następnie w szeregu publikacji. W bieżącym roku przypada sześćdziesiąta rocznica urodzin Witolda Lipskiego.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Towarzystwem dla Maszyn Liczących i Polskim Towarzystwem Informatycznym. Więcej informacji na temat jego regulaminu, dotychczasowych laureatów jak i osoby patrona można znaleźć na stronie: nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200