Alcatel-Lucent udowadnia, że dane można transmitować przez okablowanie telefoniczne z szybkością 10 Gb/s

Bell Labs, ośrodek badawczy firmy Alcatel-Lucent, ustanowił nowy rekord w transmisji danych z wykorzystaniem telefonicznych kabli miedzianych. Rekord został ustanowiony dzięki firmowej technologii XG-FAST, która pozwala na transmisję o prędkości 10 Gb/s przy zastosowaniu dwóch par przewodów miedzianych.

Firma informuje, że dzięki technologii XG-FAST możliwe jest także uzyskanie transmisji symetrycznej o prędkości 1 Gb/s (w której pasmo jest podzielone w sposób umożliwiający równoczesne pobieranie i wysyłanie danych z prędkością 1 Gb/s) na pojedynczej skrętce miedzianej.

Po wdrożeniu technologii XG-FAST, firmy telekomunikacyjne będą mogły oferować dostęp do Internetu z wykorzystaniem łączy miedzianych, o przepustowości nieodróżnialnej od tej, która dostępna jest za pośrednictwem usługi FTTH. Będzie to szczególnie przydatne w miejscach, w których z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub estetycznych niemożliwe jest doprowadzenie światłowodu bezpośrednio do danego lokalu.

Technologia XG-FAST to rozwinięcie technologii G.fast, której standaryzację kończy właśnie Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). G.fast pojawi się na rynku w 2015 r. i wykorzystywać będzie częstotliwość 106 MHz. Pozwoli to na przesył danych z prędkością do 500 Mb/s na dystansie 100 metrów. Technologia XG-FAST natomiast wykorzystuje podwyższoną częstotliwość sięgającą nawet 500 MHz dzięki czemu umożliwia osiągnięcie większej przepustowości na krótszym dystansie.

Wykorzystując tę technologię w ośrodku Bell Labs udało się uzyskać transmisję symetryczną o prędkości 1 Gb/s na odcinku 70 metrów na pojedynczej skrętce miedzianej (wynik ten został osiągnięty przy użyciu częstotliwości 350 MHz). 10 Gb/s osiągnięto na dystansie 30 metrów dzięki użyciu dwóch par przewodów miedzianych (i technice znanej jako bonding). Oba testy zostały wykonane na standardowych kablach miedzianych dostarczonych przez europejskiego operatora.


TOP 200