AlPenQuest: ankietowy system Alatusa

Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR będzie korzystał z autorskiego systemu firmy Alatus wspomagającego zbieranie i przetwarzanie danych.

Wdrażane w instytucie rozwiązanie ma wspierać proces ankietowania. System AlPenQuest zautomatyzuje pracę związane z tworzeniem kwestionariuszy, gromadzeniem informacji, zarządzaniem próbą i ankieterami oraz późniejszym zestawianiem raportów i analiz.

Alatus wdrożył pod koniec marca testową wersję oprogramowania składającego się z systemu zarządzania serwisem internetowym oraz modułami CADAS (Computer Aided Data Acquisition System) służącymi do zarządzania badaniami. AlPenQuest ma obsługiwać wszystkie podstawowe metody prowadzenia badań: ankietowanie bezpośrednie, telefoniczne, tzw. autobadanie (bez udziału ankietera) i ankiety internetowe.

Zobacz również:

  • Zarządzanie informacją – nowe kierunki

PENTOR rozpocznie korzystanie z systemu w czerwcu br. Jak utrzymują przedstawiciele Alatusa, firma prowadzi już rozmowy z innymi potencjalnymi klientami zainteresowanymi zakupem systemu AlPenQuest.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200