Aktywne JBA

JBA uzupełnia System 21 o urządzenia do raportowania i handlu elektronicznego.

JBA uzupełnia System 21 o urządzenia do raportowania i handlu elektronicznego.

W ramach strategii Aktywne przedsiębiorstwo JBA rozbudowuje aplikację System 21 wspomagającą zarządzanie. Oprogramowanie Active Business Intelligence ma zapewnić funkcje raportowania na wielu poziomach szczegółowości i graficzną prezentację informacji. Częścią składową aplikacji jest Active Reporter, który łączy księgę główną Systemu 21 z arkuszami kalkulacyjnymi, wykorzystywanymi jako narzędzia do prowadzonych analiz. Active Reporter integruje się z MS Excel lub Lotus 1-2-3. Możliwa jest konsolidacja danych, znajdujących się w arkuszach, z danymi importowanymi z Systemu 21 za pomocą Active Reportera.

Funkcję handlu elektronicznego ma obsługiwać Active e-commerce, składający się z trzech elementów - narzędzi do tworzenia sklepów internetowych, do zarządzania zamówieniami między przedsiębiorstwami i automatycznego dokonywania zakupów oraz przetwarzania ofert handlowych.

Narzędzie Konstruktor (opisane w CW 45/98), służące do modelowania lub projektowania procesów biznesowych w Systemie 21, zostało przemianowane na JBA Active Modeler.


TOP 200