Akcjonariusze zatwierdzają podział Optimusa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optimus SA zatwierdziło dzisiaj (10 września) plan podziału spółki na część portalową (Grupa Onet.pl) oraz technologiczną (Optimus Technologie SA).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optimus SA zatwierdziło dzisiaj (10 września) plan podziału spółki na część portalową (Grupa Onet.pl) oraz technologiczną (Optimus Technologie SA). W skład pierwszej z nich będzie wchodzić Onet.pl i krakowska spółka DRQ. Zgodnie z przyjętą strategią, produkcją i dystrybucją sprzętu oraz usługami integracyjnymi zajmie się spółka Optimus Technologie SA, która przejmie prawo do marki i nazwy Optimus. Docelowo będzie to holding złożony ze spółek Optimus Tech, Optimus Enterprise i Optinova. Dzisiejszy Optimus SA zmieni nazwę na Grupa Onet.pl SA.

Na giełdzie będzie notowana zarówno Grupa Onet.pl, jak i wydzielona spółka Optimus Technologie. Po zatwierdzeniu podziału przez sąd, firma złoży odpowiedni wniosek do Komisji Papierów Wartościowych. Obecni akcjonariusze spółki za jedną akcję Optimus SA, otrzymają po jednej akcji Optimus Technologie oraz Grupy Onet.pl.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200