Akcje na 8 procesorach

Zakończono proces połączenia czterech biur maklerskich Grupy Pekao SA.

Zakończono proces połączenia czterech biur maklerskich Grupy Pekao SA.

Każde z biur maklerskich, wchodzących w skład Centralnego Domu Maklerskiego Grupy Pekao SA (CDM Pekao SA), miało inny system informatyczny. Zdecydowano się więc wykorzystać jeden, scentralizowany system, stosowany przez Pekao SA - Uptix amerykańskiej firmy DST International.

"Specyfika działania biur maklerskich polega na tym, że klienci zgłaszają się do punktów obsługi, gdy na giełdzie panuje hossa, i w określonych porach dnia" - mówi Roman Weinfeld, dyrektor departamentu informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Grupy Pekao SA. - "Musimy przystosować system do największego przewidywanego przez nas obciążenia".

Dzięki włączeniu do CDM Pekao SA biur trzech innych banków, liczba punktów obsługi klienta (POK) zwiększyła się z ok. 100 do ponad 160. Z uwagi na to, że korzystają one z zainstalowanej centralnie aplikacji, serwer HP 9000, na którym pracują, należało roz- szerzyć do 8 procesorów typu RISC. "Uważamy, że jest to teraz największa tego typu maszyna w Polsce" - mówi Roman Weinfeld.

Proces integracji biur maklerskich, wchodzących w skład CDM Pekao SA, rozpoczął się jesienią 1997 r. od przeprowadzenia wymiany systemu Makler, stosowanego przez biuro Pomorskiego Banku Kredytowego SA. Latem 1998 r. dokonano tej samej operacji w biurze maklerskim Banku Depozytowo-Kredytowego SA w Lublinie, który również korzystał z Maklera. W połowie października br., jako ostatnie przyłączono placówki należące do Powszechnego Banku Gospodarczego SA w Łodzi, stosującego oprogramowanie Promak. "Ważniejsze od wydajności jest bezpieczeństwo. Bez odpowiedniego poziomu zabezpieczeń nie moglibyśmy istnieć" - mówi dyrektor departamentu informatyki CDM Pekao SA.

System skonstruowany jest więc w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć błędy. Wszystkie wprowadzane dane są kontrolowane. Każda zmiana zapisywana jest wraz z informacją o terminie jej wprowadzenia, nazwiskiem osoby dokonującej zmiany, a także czego dotyczyła. Problem bezpieczeństwa wiąże się też z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania samych aplikacji. CDM Pekao SA ma dwa serwery. Jeden z nich pełni funkcję serwera podstawowego, drugi zapasowego. Wyposażone są w macierze Symetrix, które umożliwiają sprzętową replikację baz danych. Każdy punkt obsługi klienta połączony jest z aplikacją centralną trzema niezależnymi łączami. W bankach są one jedynie dublowane.


TOP 200