Akademia Morska rozbudowała sieć bezprzewodową

Akademia Morska w Szczecinie wdrożyła rozwiązania Alcatel-Lucent bezprzewodowego dostępu do sieci. Umożliwiają one sprawne korzystanie z sieci na terenie uczelni, kampusu i w akademikach oraz pozwalają na zarządzanie siecią z wykorzystaniem centralnych kontrolerów.

Wyzwaniem w trakcie wdrożenia było rozmieszczenie punktów dostępowych w domach studenckich w celu zapewnienia jak najlepszego zasięgu. Kolejnym zadaniem było wprowadzenie uwierzytelniania na bazie istniejących mechanizmów dostępowych. "Chcieliśmy, aby studenci mogli się logować za pomocą takiego samego loginu i hasła jak w przypadku Wirtualnej Uczelni, a pracownicy uczelni używali tych samych danych dostępowych, które stosują przy logowaniu się do komputera" - mówi Łukasz Warlikowski, kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego w Akademii Morskiej w Szczecinie.

System pozwala na dokładne rejestrowanie zdarzeń związanych z korzystaniem z sieci i monitoring. Infrastruktura zapewnia bezpieczny, bezprzewodowy dostęp do internetu dla 4 tys. studentów i ponad 600 pracowników uczelni.


TOP 200