Agile kształtuje nową kulturę IT

Modele tworzenia oprogramowania zmieniają się wraz z tym, jak przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynają iteracyjnie dostarczać i wdrażać oprogramowanie, zgodnie z filozofią Agile.

Działy IT są pod presją większego wspierania innowacji biznesowych, więc ich szefowie odchodzą od tradycyjnego zarządzania projektami w kierunku iteracyjnego, ciągłego modelu dostarczania oprogramowania i usług. Sukces nowych modeli wdrożeniowych wymaga jednak silnej współpracy z przedstawicielami działów biznesowych, jak również wzajemnych szkoleń.

Zdaniem niektórych oznacza to całkowitą zmianę w kulturze IT. Jednym z nowych wymagań jest konieczność działania ze znacznie większą szybkością niż w przeszłości, kiedy stosowano kaskadowy lub fazowy model dostarczania oprogramowania. W tym starym modelu liderzy biznesowi przekazywali do IT opasły zestaw wymagań biznesowych, a deweloperzy spędzali 12 do 24 miesięcy, pracując nad zbudowaniem oprogramowania. Jednak w świecie, w którym klienci mają dostęp do danych przez Internet i z poziomu aplikacji mobilnych, ten stary model okazał się niewystarczający. Wymagania biznesowe zmieniają się dzisiaj gwałtownie, ponieważ muszą uwzględniać zmienne preferencje klientów, stale oczekujących nowych funkcji. Obecnie bardziej ceni się regularne iteracje bardziej niż skończony produkt, co zmusza firmy do przemyślenia modelu dostarczania oprogramowania.

Zobacz również:

  • Partnerstwo w zakresie rozwoju oprogramowania - 5 najlepszych praktyk
  • Najpopularniejsze stanowiska pracy w chmurze obliczeniowej
  • Zarządzanie informacją – nowe kierunki

Wielu CIO wdraża w swoich firmach modele Agile oraz DevOps, w których istotna jest bliska współpraca z działami biznesowymi nad nowym oprogramowaniem. Kiedy oprogramowanie jest gotowe – słowo „skończone” jest rzadko używane w Agile - stale są prowadzone prace nad jego udoskonaleniem i dopasowywaniem do nowych wymagań.

Agile sprzyja współpracy

Jak pokazuje praktyka, działy IT mogą różnymi drogami zmieniać się, aby dostosować się do modelu Agile. Wartym polecenia rozwiązaniem jest prezentowanie działom biznesowym twardych liczb i faktów obrazujących, jakie korzyści przynosi stały model dostarczania oprogramowania. Można używać do tego oprogramowania wizualizacyjnego, aby w atrakcyjny sposób przedstawiać postępy prac nad projektem. Firmy często rozwijały technologie w izolacji od biznesu. Obecnie przechodzą na połączenie ludzi, procesów i technologii, aby projektować nowe systemy i oprogramowanie dla swoich klientów. Aby uczynić prace bardziej zwinnymi, można kolokować razem pracowników IT i przedstawicieli działów biznesowych, wcześniej pracujących w oddzielnych zespołach. Takie połączenie pracowników sprzyja współpracy i budowaniu wzajemnego zaufania. Dzięki większemu zaangażowaniu biznesu w projekty informatyczne poprawia się jednocześnie zrozumienie specyfiki IT po stronie nietechnicznych działów.

Agile można też nazwać kulturową adaptowania się do zmian, w której przyrostowe tworzenie oprogramowania jest silnym czynnikiem stymulującym rozwój innowacji. Projekty IT można przedstawiać biznesowi w formie pilotażowej, a następie regularnie rozwijać je i dostosowywać do wymagań. To wymusza na biznesie szybsze działanie, aby dostosować się do działu IT. To jest dla nich ogromną zmianą.

Gartner ocenia, że ponad 25 % firm znajdujących się na tworzonej przez Forbesa listy Global 2000 zamierza wdrożyć metodologie Agile i DevOps do 2016 r. Będą do tego potrzebowały odpowiednich narzędzi, których koszty zakupu ocenia się na 2,3 mld dolarów.

Jak znaleźć talenty

Wyszukanie doświadczonych liderów IT, którzy mają doskonale opanowane strategiczne myślenie i potrafią wpływać na kierownictwo działów biznesowych to klucz do tego, aby rozwijać więcej procesów zgodnych z metodologią Agile. Najważniejsze w budowie dobrych relacji między IT i biznesem jest znalezienie wspólnego języka, a to można osiągnąć tylko poprzez bezpośrednią współpracę. Firmy różnie podchodzą do tej kwestii. Przykładowo, można powołać dodatkową komórkę przy dyrektorze IT, która będzie odpowiadać za współpracę z kierownictwem działów biznesowych, szczególnie tych, które w największym stopniu korzystają z technologii informatycznych. W ten sposób po stronie IT wzmacnia się znajomość specyfiki klienta, co w efekcie przyczynia się, m.in. do zawiązania ciągłych, bliskich relacji i zdecydowanie lepszego ukierunkowania na klienta. Tę rolę może pełnić nawet jedna osoba, która będzie trzymała rękę na pulsie organizacji. Powinna być to osoba o szerokiej wiedzy. Aby przygotować się do objęcia takiej roli, można wybranej osobie przydzielać zadania z różnych obszarów, żeby mogła dobrze poznać, jak funkcjonuje dana organizacja.

Ten model zarządzanie relacjami pozwala przybliżyć często odrębnie działające światy. Początkowo może wzbudzać obawy, przede wszystkim po stronie IT, iż nowa rola ograniczy swobodę. Obawy z reguły okazują płonne, ponieważ funkcja ta zgodnie z założeniami wspiera i pogłębia relacje, a nie ogranicza istniejące kontakty. Jednocześnie nowe podejście najczęściej spotyka się z pozytywnym przyjęciem przez stronę biznesową, dla której tego rodzaju model działania nie jest obcy.

Doświadczenie pokazuje, że ważne są nie tylko nowe struktury, ale potrzebna jest również zmiana metod pracy. Tradycyjne metody kaskadowe są wypierane właśnie przez Agile. Przy realizacji zadań tymi metodami element ścisłej współpracy nabiera jeszcze większego znaczenia i przy dużej zmienności otoczenia jest po prostu niezbędny. Przy realizacji trudnych tematów, gdzie występuje duża liczba niewiadomych, można małymi interakcjami uzyskać najlepsze efekty.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200