Agent szuka danych

Technologia agentów wbudowanych w bazę Jasmine, opracowana przez Computer Associates, ma znacznie zwiększyć możliwości analityczne i umożliwić integrację danych z różnych źródeł.

Technologia agentów wbudowanych w bazę Jasmine, opracowana przez Computer Associates, ma znacznie zwiększyć możliwości analityczne i umożliwić integrację danych z różnych źródeł.

Gdy obiektowa baza danych Jasmine - wspólny produkt Fujitsu i Computer Associates (CA) - pojawiła się na rynku w 1996 r., stanowiła rewolucyjne rozwiązanie w zakresie obsługi multimedialnych typów danych, zapamiętywania i dostępu obiektów, przetwarzania obrazów i sekwencji wideo. Komercyjna obiektowa baza danych - popierana przez dużego producenta baz relacyjnych - była zapowiedzią radykalnego odejścia od klasycznych metod tworzenia aplikacji dla biznesu.

Jasmine istotnie znalazła wiele interesujących zastosowań, choć nie zawsze w biznesie. Na tej bazie stworzono wiele aplikacji dla administracji i służby zdrowia do obsługi dokumentów, obrazów, zdjęć rentgenowskich. Rozpowszechnienie Internetu wzmogło zainteresowanie bazami obiektowymi. Nadal jednak największe lokalizacje handlu elektronicznego korzystają z baz relacyjnych, zapewniających większe możliwości integracji danych z różnych źródeł.

Wbudowanie w bazę Jasmine TND (The New Dimension) agentów, opartych na technologii sieci neuronowych, ponownie otwiera przed CA nowe możliwości.

Technologia agentów

Technologię agentów neuronowych Neugents opracował Computer Associates dla potrzeb zestawu programów do zarządzania sieciami Unicenter TNG. Obecnie zmodyfikowano ją do obsługi procesów zbierania, integrowania i przetwarzania danych z wielu źródeł - baz relacyjnych, dokumentów tekstowych, poczty elektronicznej, sekwencji wideo itp.

Agenty w Unicenter TNG służą do zbierania informacji o działaniu sieci i zawiadamiania administratora o pewnych zdarzeniach, by umożliwić przewidywanie potencjalnych punktów awarii, wąskich gardeł, okresowego przeciążenia sieci. W Jasmine TND natomiast agenty zajmują się analizą danych w źródłach danych dostępnych bazie, wykrywając złożone, niewidoczne wzory. Pozwala to na tworzenie aplikacji nowego typu do analizy warunków rynkowych i przewidywania zmian, sugerowania właś-ciwych działań i unikania problemów.

Transakcje interaktywne w Internecie

Computer Associates promuje Jasmine TND jako medium do obsługi aplikacji handlu elektronicznego dla klientów indywidualnych. Firma stworzyła nawet nowy termin Online Interactive Processing (OLIP) do oznaczenia transakcji dokonywanych w warunkach konwersacji między użytkownikiem a aplikacjami do obsługi handlu w Internecie. Istotnie, wymagania typowego systemu transakcyjnego, gdy szybko dokonuje się wielu, dokładnie zakreślonych transakcji, znacznie odbiegają od warunków pracy z samoobsługową aplikacją handlu elektronicznego dla klientów indywidualnych, w której można dokonywać zmian i modyfikacji, nawet po zamknięciu operacji.

Ponadto wymagania klienta nie obeznanego z techniką są znacznie większe: oczekuje on licznych środków wspomagających działanie, eleganckiego interfejsu, łatwej nawigacji w aplikacji bez przechodzenia przez nieprzyjazne menu itp. Ponadto obiektowość bazy pozwala na uzyskiwanie w wyniku zapytania obiektu, zawierającego komplet informacji o poszukiwanym przedmiocie, książce czy temacie. W efekcie przeszukiwanie i przeglądanie bazy obiektowej jest znacznie szybsze niż bazy relacyjnej, w której wprawdzie można umieścić te same informacje, lecz aby zaprezentować je użytkownikowi, za każdym trzeba je łączyć z prostych tabel w skomplikowaną strukturę ekranową.

Agenty wspomagają użytkowników

Wbudowanie w bazę Jasmine technologii agentów pozwala na tworzenie aplikacji indywidualnie dostosowujących się do potrzeb każdego klienta lokalizacji handlu elektronicznego. Duże możliwości analityczne pozwalają na bieżącą analizę zachowania klienta i proponowanie mu produktów o charakterze zbliżonym do jego przewidywanych potrzeb.

Ponieważ agenty dają możliwości zbliżone do typowych systemów eksploracji danych (data mining), wykorzystując wszystkie dostępne źródła danych, to również w innych zastosowaniach baza Jasmine TND ma przewagę nad bazami relacyjnymi. Przewiduje się, że Jasmine TND znajdzie szerokie zastosowanie w ubezpieczeniach, gdzie automatyczna analiza operacji związanych z odszkodowaniami pozwoli wykryć oszustwa. Podobnie analiza wypłacalności kredytobiorców pozwoli zapobiec przyznawaniu kredytów osobom niewiarygodnym.

Wielkie oczekiwania

Gdy na początku lat 80. pojawiły się na rynku bazy relacyjne, nie cieszyły się one wielkim powodzeniem, gdyż np. nie zapewniały zadowalającej wydajności transakcyjnej w porównaniu z dominującymi w owym czasie bazami hierarchicznymi i sieciowymi. Programiści jednak dostrzegli ich zalety i obecnie stanowią one podstawową technologię dla aplikacji transakcyjnych.

CA ma nadzieję, że również technologia baz obiektowych pokona uprzedzenia twórców aplikacji, a największe możliwości istnieją w obsłudze handlu elektronicznego.


TOP 200