Administrator sieci w obliczu SDN

Wraz z rozwojem SDN pojawia się mnóstwo spekulacji na temat przyszłości zawodu administratora/inżyniera sieci. Analitycy nastawieni pesymistycznie przewidują, że zawód ten stanie się zbędny w niedalekiej przyszłości. Czy tak będzie w rzeczywistości?

Zgodnie z pesymistyczną wizją, wraz z upowszechnieniem się SDN (sieci sterowanych przez oprogramowanie), zarządzanie sieciami stanie się domeną administratorów systemów lub programistów. Administratorzy systemowi niedawno przechodzili zmiany w postaci upowszechnienia się wirtualizacji i dość szybko dostosowali się do postępujących przemian. Aplikacje SDN wprowadzą zwiększą możliwości automatyzacji i inteligencji sieci, ale nie będą wymagały do tego celu znajomości CLI czy zaawansowanych interfejsów zarządzania urządzeniami sieciowymi. W pewnym sensie zadania administratorów sieci mogą więc przejąć także programiści aplikacji, którzy będą tworzyli mechanizmy pozwalające na zautomatyzowanie funkcji sieciowych.

Wirtualizacja serwerów nie spowodowała zniknięcia z rynku administratorów systemów. Wprowadziła natomiast pewne zmiany w sposobie ich pracy związane z zarządzaniem i automatyzacją niektórych procesów. Prawdopodobnie to samo czeka profesjonalistów sieciowych w następnej dekadzie. Zachodzące zmiany będą wymagały od administratorów sieci uzyskania nowych umiejętności charakterystycznych dla świata SDN. Czy będą musieli nauczyć się programowania? To zależy jak głęboko będą chcieli wniknąć w nowy świat.

Zobacz również:

  • Wyciek danych z API programistycznego Travis CI

Dlaczego administratorzy sieci przetrwają?

Administratorzy powinni wykorzystać możliwości rozwoju jakie przyniesie SDN w celu zwiększenia własnej wartości dla organizacji IT. Najważniejszą rolą inżynierów sieci będzie integracja środowiska SDN z istniejącą infrastrukturą sieciową. Nawet jeżeli SDN ma zastąpić tradycyjne sieci, miną lata zanim sieci hybrydowe i standardowe, aplikacje i usługi będą koegzystowały w jednorodnym środowisku bez większych problemów.

Infrastruktura i standardowe czynności sieciowe będą nadal wymagały pracy administratora sieci. Nawet jeżeli sieć będzie w pełni kontrolowana przez SDN, ktoś będzie musiał wdrażać, zarządzać i rozwiązywać problemy podstawowej infrastruktury sieciowej zapewniającej połączenia w warstwie fizycznej. Dla programisty lub administratora systemów opanowanie kombinacji rozwiązań SDN, sprzętu sieciowego, technologii LAN/WAN, może być ścieżką trudną do przebrnięcia. Potrzebna będzie wiedza praktyczna umożliwiająca zrozumienie zachowania sieci w różnych sytuacjach, bardzo często na poziomie indywidualnych elementów sieciowych, czy specyficznych wymagań aplikacji. W skrócie – zawsze potrzebne będzie doświadczenie w pracy z sieciami.

Współpraca na poziomie programistów aplikacji SDN i inżynierów sieciowych okaże się niezbędna. Zredukuje to ryzyko tworzenia kompleksowych rozwiązań dla nieistniejących problemów lub rozwiązań, które nigdy nie będą potrzebne. Administratorzy sieci będą niezbędni do aktywnego monitorowania i rozwiązywania problemów sieciowych. Monitorowanie połączone z doświadczeniem pozwoli upewnić się, że aplikacje SDN sterujące sprzętem poprawnie pracują w danym środowisku oraz nie powodują przestojów w jego funkcjonowaniu. Aplikacje będą sterowały sprzętem sieciowym, ale konieczne będzie sprawdzenie czy stosowane konfiguracje nie będą naruszały polityki bezpieczeństwa. Konieczne będzie zatrudnienie do tego celu inżynierów, którzy znają architekturę sieci, a także systemów bezpieczeństwa. Co więcej, elementy sieciowe zarządzane przez kontroler SDN mogą ulec awarii. Doświadczenie inżynierów sieci w zakresie rozwiązywania fizycznych problemów ze sprzętem będzie wówczas nieocenione.

Wskazówki rozwoju

Proces ewolucji w kierunku sieci SDN nie zostanie zakończony na przestrzeni najbliższych kilku lat. Analitycy przewidują, że modyfikacje będą trwały około 20 lat. Pozwoli to wielu administratorom sieci zmienić zakres działania, rozszerzyć kompetencje, a często przekwalifikować umiejętności w ramach struktur IT. A w wielu przypadkach firmy nadal będą potrzebowały administratorów do zarządzania podstawową infrastrukturą sieci.

Dobrą radą dla sieciowców jest podwyższenie kompetencji z zakresu programowania. Inżynier sieci z odpowiednim poziomem zaawansowania w programowaniu, będzie najlepszym gwarantem poprawności działania i rozwoju usług w środowisku SDN. Administratorzy serwerów i programiści aplikacji, mogą zdefiniować potrzeby aplikacji, ale to administratorzy sieci wiedzą jak zrealizować wskazane wymagania na poziomie urządzeń sieciowych. I raczej tak już pozostanie.

Rekomendowaną opcją dla administratorów sieci jest podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu budowy SDN – Linux, skrypty Python, popularne projekty jak Docker dla kontenerów czy OpenStack dla wirtualnych maszyn oraz umiejętności programowania. W najbliższych latach warto też obserwować, jak będą ewoluowały specjalności i certyfikacje producentów związane z sieciami. Będzie to znaczący wyznacznik kierunków rozwoju kompetencji administratorów/inżynierów sieciowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200