Administracja czerpie z biznesu

Włodzimierz Marciński, pełnomocnik ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji został pierwszym przewodniczącym powołanej w połowie maja Rady Dyrektorów IT, skupiającej szefów IT z administracji publicznej. Rada ma charakter opiniodawczy, a jej członkowie są powoływani personalnie.

Powołanie RD jest jednym z elementów projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji". Rada zarekomendowała zawarcie w projekcie Programu Operacyjnego [email protected] Cyfrowa na lata 2014-2020 zapisów dotyczących katalogu rekomendacji cyfrowego urzędu. Uzgodniono również, że Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zorganizuje dla pracowników IT administracji warsztaty na temat najnowszych rozwiązań cyfrowych. Pierwsze seminarium planowane jest na czerwiec.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200