Adam Kapica zostaje w ZUS

Adam Kapica nie został odwołany przez Radę Nadzorczą ze stanowiska wiceprezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wbrew temu, co napisaliśmy w informacji "Personalne konsekwencje kłopotów z systemem ZUS", powołując się na Gazetę Wyborczą. Adam Kapica rzeczywiście nie pełni już funkcji wiceprezesa zarządu ZUS, jednak nie wskutek odwołania, lecz wyborów nowego zarządu zakładu, które odbyły się w ubiegłym tygodniu.

Adam Kapica nie został odwołany przez Radę Nadzorczą ze stanowiska wiceprezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wbrew temu, co napisaliśmy w informacji "Personalne konsekwencje kłopotów z systemem ZUS", powołując się na Gazetę Wyborczą. Adam Kapica rzeczywiście nie pełni już funkcji wiceprezesa zarządu ZUS, jednak nie wskutek odwołania, lecz wyborów nowego zarządu zakładu, które odbyły się w ubiegłym tygodniu.

"Jednym z czterech kandydatów na członka zarządu był Adam Kapica. Podczas głosowania Rady Nadzorczej nie został on po prostu wybrany na to stanowisko i taki komunikat podaliśmy. Trudno mi mówić o powodach tej decyzji, gdyż głosowanie było tajne" - mówi Anna Fatyga, przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zdaniem przedstawicieli ZUS, Adam Kapica będzie ponownie rekomendowany na stanowisko członka zarządu przez Stanisława Alota, prezesa zakładu.


TOP 200