Abecadło systemów MRP II/ERP część XX

ZARZĄDZANIE OPERATYWNE, BILANSOWANIE OBCIĄŻEŃ

ZARZĄDZANIE OPERATYWNE, BILANSOWANIE OBCIĄŻEŃ

Naliczanie zapotrzebowań na zdolności produkcyjne. Symulacja obciążeń stanowisk: Rozwijanie "do tyłu" (wstecz od żądanej daty dysponowalności) polega na realizacji w dość dużym uproszczeniu następujących założeń:

Żądana data dostępności produktu dla odbiorcy musi być dotrzymana dla każdego z produktów planowanych do wytworzenia w przewidywanym horyzoncie planistycznym:

  • nalicza się żądane daty dysponowalności określonej liczby składników korzystając z wykresów Gantta (cofanie się o rzeczywisty cykl uzyskania poszczególnych składników)

  • przy strukturze wielopoziomowej wyrobów operacja jest powtarzana, aż do osiągnięcia najniższego poziomu, czyli poziomu surowców i podzespołów z zakupu, komasując liczbę niezbędnych składników dla różnych wyrobów z uwzględnieniem dostępnych stanów magazynowych i prac w toku.
Wytwarzanie powinno się zacząć nie później niż w najpóźniejszej dacie rozpoczęcia, równej dacie najwcześniejszej, naliczonej w ten sposób dla wszystkich wyrobów.

Korzystając z danych technologicznych, nalicza się dla każdej operacji na konkretnej maszynie lub linii niezbędny czas do wykonania partii produkcyjnej wyrobów, części lub podzespołów w danej jednostce czasowej planowania.

Zapotrzebowanie na czas zajętości maszyn (ewentualnie personelu), naliczone indywidualnie dla każdego wyrobu, jest sumowane dla wszystkich wyrobów przewidzianych do produkcji w rozważanym horyzoncie planistycznym.

Opisany sposób postępowania stosowany jest przy planowaniu długo i średniookresowym, oczywiście z zastosowaniem opcji wydłużania partii, zapasów bezpieczeństwa itp.

Rozwijanie "do przodu" polega na realizacji następujących założeń:

Żądana data rozpoczęcia wytwarzania składników produktu dla odbiorcy nie może być przyspieszona, zwłaszcza nie można rozpocząć produkcji wczoraj.

Dla każdego z produktów planowanych do wytworzenia w przewidywanym horyzoncie planistycznym za pomocą wykresów Gantta nalicza się "do przodu", rozpoczynając od daty, kiedy chcemy rozpocząć realizację, naliczamy czas dostępności i ilości materiałów z zakupu. Przy strukturze wielopoziomowej wyrobów operacja jest powtarzana, aż do osiągnięcia wyrobów gotowych.

W ten sposób zostaje wyliczona najwcześniejsza data dysponowalności wyrobów.

Korzystając z danych technologicznych, nalicza się dla każdej operacji na konkretnej maszynie lub linii niezbędny czas do wykonania partii produkcyjnej wyrobów, części lub podzespołów.

Zapotrzebowanie na czas zajętości maszyn (ewentualnie personelu) naliczone indywidualnie dla każdego wyrobu jest sumowane dla wszystkich wyrobów przewidzianych do produkcji w rozważanym horyzoncie planistycznym.

Taki sposób planowania stosowany jest przy planowaniu krótkookresowym - operatywnym (zwykle tydzień z dokładnością do zmiany), oczywiście z zastosowaniem opcji wydłużania partii, zapasów bezpieczeństwa itp.

Wyrównywanie obciążeń centrów roboczych to technika stosowana do planowania krótkookresowego. Jej celem jest możliwie duże i równomierne wykorzystanie zdolności produkcyjnych poprzez właściwe rozłożenie w czasie terminów realizacji zleceń produkcyjnych, respektując jednak określone czasy zrealizowania zleceń. Zwykle jednak następuje pewne wydłużenie cyklu wytwarzania.

Kalendarz produkcyjny. Powinien być jeden dla każdej samodzielnej jednostki produkcyjnej. Pozwala na określenie dysponowanego czasu pracy, dni wolnych, liczby zmian itd. Zwykle obejmuje rok. W przypadku konieczności naliczania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne każdego gniazda roboczego (linii lub grupy stanowisk wzajemnie zamiennych) każde z nich powinno również mieć indywidualny kalendarz. Natomiast w bardziej rozbudowanych systemach kalendarz można przygotować dla każdej z maszyn. Umożliwia on skuteczne powiązanie systemu planowania z systemem remontów.

<hr size=1 noshade>Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200