Abecadło systemów MRP II/ERP część XI

Narzędzia do analizy wykorzystania powierzchni magazynowych są przygotowane w dużych magazynach. Pozwalają na racjonalne rozmieszczanie towaru z uwzględnieniem takich parametrów, jak waga, objętość, powierzchnia.

Narzędzia do analizy wykorzystania powierzchni magazynowych są przygotowane w dużych magazynach. Pozwalają na racjonalne rozmieszczanie towaru z uwzględnieniem takich parametrów, jak waga, objętość, powierzchnia.

Niewiele pakietów zawiera tę funkcję, choć bywa ona przydatna szczególnie w magazynach specjalizowanych, np. klimatyzowanych lub paliw, gdzie powierzchnie są drogie i ograniczone.

Możliwość organizowania przyjęć i wydań z magazynów do i z określonych lokalizacji według zdefiniowanych przez użytkownika zasad jest istotna w magazynach wysokiego składowania i dużych, bez automatyzacji wyszukiwania. Pozwala na znaczne zminimalizowanie pracy transportowej poprzez proponowanie marszrut pobrań i wydań.

Określanie do materiału:

Poziomu minimalnego. Pozwala na sterowanie poziomem zapasów towarów tanich i używanych masowo. Po naruszeniu poziomu minimalnego, automatycznie jest tworzone zlecenie na jego uzupełnienie.

Prognozowanie poziomu zapasów umożliwia określenie stanu potrzebnych zapasów w funkcji przewidywanych i już otrzymanych zamówień klientów.

Punktu zlecania. Jeśli zostanie naruszony ten punkt w poziomie zapasów, system sygnalizuje konieczność zakupu partii materiału. Określanie punktu zlecania różni się od określania poziomu minimalnego tym, że jest tylko wskazówką dla użytkowników systemu, a nie powoduje automatycznie konieczności uzupełnienia zapasu.

Ekonomiczna wielkość partii występuje w przypadku produkcji zleceniowej wtedy, gdy uruchomienie produkcji lub zakupu danych materiałów jest określone jako opłacalne. Reguły opłacalności są zapisane w systemie.

Wartościowanie zapasów według:

- ceny bieżącej - a właściwie ceny z ostatniej faktury - pozwala na określenie wartości zapasu najbardziej zbliżonej do rzeczywistości; ważne jest tam, gdzie występuje niezbyt duża rotacja towarów

- średniej ważonej - umożliwia eliminację wpływu przypadkowych wahań cen

- ceny ewidencyjnej - to wartościowanie wg ustalanej, na ogół raz na rok, ceny; stosowane przy niewysokiej inflacji; odchylenia wartości zapasów są księgowane na konta zysków i strat nadzwyczajnych.

Materiały/magazyny mogą być określane jako rezerwowane przez MRP lub nie podlegające rezerwacji. Zwykle rezerwacji nie podlegają magazyny środków pomocniczych, odzieży ochronnej itp. Przypadek szczególny stanowi magazyn części zamiennych lub elementów używanych zarówno do utrzymywania ruchu, jak i produkcji. W procesie planowania w magazynach nie objętych MRP nie są one brane pod uwagę.

Rezerwacja materiałów na potrzeby produkcyjne lub do kompletacji dostaw. Funkcja ta pozwala na zaznaczenie rezerwacji lub zablokowanie wydania przewidywanych ilości, potrzebnych do realizacji zleceń klientów. Anulowanie rezerwacji jest możliwe indywidualnie, poprzez podjęcie decyzji. Czyni się to zwykle dwiema metodami: poprzez zaznaczanie potrzebnych ilości do realizacji prognozy lub blokowanie wydań materiałów niezbędnych do realizacji przyjętych zleceń klientów.

Narzędzia do obsługi statystycznej kontroli jakości są zwykle potrzebne przy produkcji wyrobów masowych w dużych seriach, gdzie do kontroli stosuje się próbkowanie według wskazanych reguł statystycznych.

Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.


TOP 200