ATM ma nową nazwę

Warszawska spółka ATM zdecydowała się zmienić nazwę na Atman, informując w wydanym z tej okazji komunikacie iż zdecydowała się na taki krok chcąc uspójnić komunikację i lepiej identyfikować się z budowaną od wielu lat marką Atman.

ATM

W dniu 9 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę nazwy ATM S.A. na Atman sp. z o.o. Firma Atman sp. z o.o. kontynuuje działalność ATM S.A. w zakresie wszystkich praw i obowiązków wynikających z wcześniej zawartych przez ATM S.A. umów. Zmiana nazwy ma być finałem wieloletnich działań promocyjnych wokół marki Atman, których ważnym elementem było wprowadzenie w 2017 r. nowego logo dla marki wraz z hasłem „non-stop-data”.

Warto przypomnieć, że ATM rozpoczął działalność na polskim rynku teleinformatycznym na początku lat 90. Inwestycje we własną metropolitalną sieć światłowodową (MAN) w Warszawie i jej centrum zarządzania NOC doprowadziły do powstania w 2001 r. sieci światłowodowej o nazwie „Atman”.

Zobacz również:

  • Brexit: większość brytyjskich firm ma problem z zarządzaniem danymi
  • ATM sprzedane za pół miliarda zł
  • Atman i Colt nawiązują współpracę

Obok krajowej sieci światłowodowej Atman, firma jest obecnie operatorem trzech ośrodków przetwarzania danych: Centrum Danych Atman Warszawa-1, Centrum Danych Atman Warszawa-2 i Centrum Danych Atman Katowice-1.

Spółka ciągle rozwija się i pod koniec września oddaje do użytku kolejny obiekt w ramach rozbudowy Centrum Danych Atman Warszawa-1 na Pradze-Południe. Budynek F6 z sześcioma komorami serwerowymi zwiększa podaż powierzchni kolokacyjnej o 1440 mkw. netto, a łączna powierzchnia centrów danych Atmana (3 lokalizacje) wraz z F6 wynosi 10 800 mkw. netto.


TOP 200