ATM: inwestycje w m-commerce

Poszukując nowych rynków zbytu, spółka bierze pod uwagę zakupy kolejnych firm o zbliżonym profilu. Na ten cel ATM jest gotów wyłożyć nawet 100 mln zł. Środki na zakupy pochodziłyby z nowej emisji akcji. Warszawska spółka zamknęła rok 2005 przychodami na poziomie 119,5 mln zł (wzrost o 22%), a zysk netto - 19,2 mln zł (7,5 mln zł rok wcześniej).

Poszukując nowych rynków zbytu, spółka bierze pod uwagę zakupy kolejnych firm o zbliżonym profilu. Na ten cel ATM jest gotów wyłożyć nawet 100 mln zł. Środki na zakupy pochodziłyby z nowej emisji akcji. Warszawska spółka zamknęła rok 2005 przychodami na poziomie 119,5 mln zł (wzrost o 22%), a zysk netto - 19,2 mln zł (7,5 mln zł rok wcześniej).

Na bazie przejmowanych spółek w początkowym stadium rozwoju (start-up) ATM chce tworzyć inkubator technologiczny. "Będziemy rozwijać zakupione technologie i kreować dla nich rynek" - zapowiadają przedstawiciele firmy. Później spółka zamierza sprzedać udziały inwestorom branżowym lub partycypować w zyskach.

Ostatnio ATM przejął kontrolę nad dwiema spółkami działającymi w obszarze Internetu i m-commerce. Są to firmy mPay i rec-order. Kolejny nabytek to iloggo - spółka specjalizująca się w "technologii graficznego udostępniania informacji w Internecie". ATM przewiduje w 2006 r. uruchomienie pierwszego serwisu internetowego opartego na rozwiązaniach iloggo.

100 mln zł ATM może wydać na przejęcia.


TOP 200