ASBIS Enterprises opublikował prospekt emisyjny

Firma, będąca dystrybutorem produktów IT w Europie Środkowo-Wschodniej, zamierza zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Poza emisją nowych akcji oferta publiczna obejmie także akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy. Spółka planuje pozyskać z oferty do 234 mln zł. Debiut zaplanowano na 30 października br.

Celem emisji przez ASBIS są "inwestycje w rozwój własnych marek - Prestigio i Canyon; umożliwienie Grupie korzystania z rabatów z krótszy terminem płatności, oferowanych przez niektórych dostawców oraz poszerzenie oferty markowych produktów przeznaczonych dla odbiorców końcowych". Uzyskane fundusze spółka planuje wykorzystać w okresie 12 miesięcy od zamknięcia oferty. Do czasu ich pełnego wykorzystania środki te zostaną zainwestowane w krótkoterminowe papiery dłużne.

Strategia Grupy ASBIS zakłada także zwiększenie sprzedaż w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Firma chce również zwiększyć rolę elektronicznych kanałów sprzedaży w celu poprawy sprawności operacyjnej. W 2006 r. prawie połowa przychodów osiągniętych przez ASBIS pochodziła z transakcji zawieranych z klientami drogą elektroniczną.

Orientacyjny przedział cen za jedną akcję wynosi od 7,50 zł do 11,05 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie ustalona nie później niż w dniu 19 października 2007 r. Oferta, skierowana do polskich i zagranicznych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, będzie zawierać łącznie ponad 21 mln akcji - w tym 7,5 mln akcji nowej emisji oraz prawie11 mln akcji sprzedawanych przez spółkę KS Holdings (posiada 53,49% udział), MAIZURI Enterprises (10%) i Alfa Ventures (6,67%). Pozostałe akcje są w posiadaniu m.in. członków zarządu i pracowników firmy.

Transza indywidualna obejmie ok. 2,65 mln akcji, a instytucjonalna - ok. 18,55 mln. Spółka przewiduje, że udział akcji będących w posiadaniu przez nowych akcjonariuszy po zakończeniu emisji będzie kształtował się na poziomie 38,2%.

W pierwszych sześciu miesiącach 2007 r. przychody Grupy ASBIS wyniosły 540 mln USD (wzrost o 26,7%), a zysk netto 3,2 mln USD (27,4%).


TOP 200