AS/400 nie sprzedają się same

Jedną z najmilszych niespodzianek dla IBM-a w roku 1990 był boom na najmniejsze komputery z serii Application System/400, które zadomawiają się jako główne jednostki w oddalonych oddziałach przedsiębiorstw albo jako węzły w wielkich sieciach rozproszonych.

Jedną z najmilszych niespodzianek dla IBM-a w roku 1990 był boom na najmniejsze komputery z serii Application System/400, które zadomawiają się jako główne jednostki w oddalonych oddziałach przedsiębiorstw albo jako węzły w wielkich sieciach rozproszonych.

W takich instytucjach, jak KOA Kampgrouns of America w Bil-lings (Montana) albo ABC Home Health Services, Inc., w Brunswi-cku (Georgia) prosty AS/400 wkroczył tam, gdzie dotychczas komputery nie były zadomowione między innymi ze względu na brak odpowiednich środków finansowych.

Pomimo intensywnej reklamy towarzyszącej modelom AS/400 C4 i AS/400 C6 w czasie ich niedawnego sierpniowego debiutu panowała niepewność, czy maszyny te mogą przywabić tysiące dotychczasowych użytkowników Systemu/36 i sprawić, że przeniosą się oni na nową platformę. Przedstawiciele IBM pozostawali ostrożnymi optymistami co do ewentualnych przenosin, bo rzeczywiście cieszyła ich w owych pierwszych dniach liczba sprzedanych małych AS/400.

„Systemy AS/400 mają coraz większe znaczenie w naszym interesie" - mówi Robert LaBant, wiceprezes IBM i generalny dyrektor Application Business Systems. Ocenia on, że co najmniej 30% wystawionych największych rachunków odnosi się do tych maszyn; wszędzie idą one na dziesiątki i setki, gdzieniegdzie - na tysiące.

„Ulepszenia sieciowe w OS/400 Release 3 także zachęcają klientów do przyłączania większej liczby komputerów osobistych do AS/ 400 i używania maszyny jako serwera" - mówi LaBant.

Firma Great Western Consumer Finance Group w Memphis planuje, że w ciągu najbliższych kilku lat w 300 spośród 460 swoich biur zainstaluje raczej model AS/400 niż większy model B10, który był wybrany wcześniej.

„W modelach C4 rzeczywiście podobało nam się bynajmniej nie tylko to, że były mniejsze, tańsze i szybsze" - mówi Peter Colin, wiceprezes firmy Great Western.

„Podobało nam się również rozwiązanie systemu operacyjnego, który jest dla nas szczególnie użyteczny wobec sposobu, w jaki używamy naszej rozproszonej sieci". Jedno z ulepszeń sieciowych w Release 3 - zwane bezpośrednią obsługą węzła - daje firmie Great Western krótszy czas połączenia przy nocnej łączności z wykorzystaniem publicznej sieci telefonicznej pomiędzy komputerami AS/ 400 a IBM 3090 w centralnym biurze korporacji. „Kiedy wykręcasz numery 300 biur i ograniczasz czas z ośmiu minut do ześciu,oszczędzasz dużo pieniędzy" -zauważa Colin.

Zdrowa zmiana

W firmie ABC Home Health, największym pośredniku usług w zaT kresie domowej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej w USA, nowe modele AS/400 zastępują sieć komputerów 36 w programie szacowanym na 2,7 do 3,5 miliona dolarów. Użytkownicy pracują jeszcze w trybie emulującym system 36, ale już szkolą się w Brunswicku (Georgia).

„Używamy systemu 36 z pełnym powodzeniem, ale stwierdziliśmy,że aby działać w pełni produktywnie, musimy wyciągać korzyści z aktualnej technologii" - powiada dyrektor Don O'Connor.

'W rezultacie w 100 terenowych biurach ABC Home Health zostaną zainstalowane modele C4, co stworzy każdej placówce lepszy dostęp do planu pracy pielęgniarek i terapeutów. Jak twierdzi 0'Connor, następną korzyścią będzie zautomatyzowanie wymiany dokumentów między oddziałami terenowymi a centralą.

Firmy zajmujące się badaniami rynku nie ustaliły jeszcze liczby zainstalowanych nowych prostych modeli, a IBM nie ujawnia swoich danych o sprzedaży. Jednak wzrost liczby zainstalowanych małych modeli AS/400 -B10 i 20 oraz C10,20 i 25 był żywiołowy. Computer Intelligence w La Jolla (Kalifornia) donosi, że sprzedaż małych AS/400 wzrosła o 57% pomiędzy styczniem a lipcem 1990 r, podczas gdy sprzedaż dużych AS/ 400 o 12%, a modeli średnich tylko o 5%.

Zastosowanie praktyczne

Dla KOA Kampgrounds wybór najmniejszych AS/400 był spowodowany ich efektywnością w procesie rejestracji i rezerwacji w każdej spośród 630 placówek terenowych KOA w USA i Kanadzie.

„W większych oddziałach terenowych zarządzanie placówkami jest sporym problemem" - powiada Bryan Meyers, dyrektor do spraw usług informacyjnych w KOA, które posiadało z tuzin AS/ 400 już wtedy, gdy były wprowadzane prostsze modele. Pozwoliły one rozwiązać problem tzw. podwójnej rezerwacji (50 osób na 40 miejsc!).

Dodaje, że w ciągu kilku następnych lat, KOA wprowadzi 60 do 70 AS/400 Model C4. „Nasza koncepcja polega na tym, żeby mieć po jednym C4 w każdym oddziale".

Ponieważ wielu dyrektorów oddziałów terenowych ma smykałkę do komputerów, nowe walory użytkowe OS/400 Release 3 - takie jak udogodnienia wspomagające eksploatację (Operational Assi-stant) - zostały także życzliwie przyjęte.


TOP 200