API sprawdzi się lepiej niż NAS

Specjaliści od składowania danych uważają, że w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie znaczenie obiektowych systemów storage. Oferowane rozwiązania będą musiały nadążyć za rosnącymi wymaganiami aplikacji oraz dynamicznym wzrostem ilości nieustrukturyzowanych danych.

Systemy obiektowego składowania danych różnią się od typowych rozwiązań , gdyż do komunikacji nie wykorzystują standardowych protokołów, takich jak CIFS czy NFS. Zamiast tego, korzystają z API, które dostarcza aplikacjom interfejs składowania. Za pomocą API aplikacje pobierają i zapisują unikatowe identyfikatory obiektów oraz danych. Nie muszą przy tym korzystać z implementacji protokołów CIFS czy NFS. Architektura ta sprawdza się szczególnie dobrze przy masowym składowaniu niestrukturalnych obiektów (takich jak pliki) i skaluje się znacznie wyżej niż tradycyjne rozwiązania NAS. Ma to znaczenie na przykład przy składowaniu danych medycznych lub przemysłowych, gdzie wyniki wielokrotnie powtarzanych pomiarów są zachowywane w dużych plikach. Ilość gromadzonych danych poważnie utrudniałaby użycie urządzeń NAS. Wynika to także stąd, że urządzenia o pojemności rzędu petabajtów musiałyby mieć spójną przestrzeń nazw. Chociaż są macierze, które radzą sobie z wieloma plikami o wielomegabajtowych rozmiarach, znacznie sprawniejsze będzie użycie dedykowanego API i narzędzi obiektowych zamiast implementacji CIFS. W jaki sposób ta tendencja wpływa na sytuację na rynku?

Dell oferuje DX Object Storage

Firma Dell zapowiada pierwszy własny obiektowy system składowania danych. Zamierza wprowadzić DX Object Storage Platform już w tym roku. Rozwiązanie to ma architekturę siatki, wykorzystuje serwery na platformie x86 i może przechować ponad 2 PB danych. Platforma ta wykorzystuje macierz niezależnych węzłów RAIN (Redundant Array of Independent Nodes), tworząc strukturę podobną do macierzy RAID, ale składującą dane w węzłach zamiast dysków. RAIN łączy wydajność procesorów poszczególnych węzłów oraz ich zasoby storage za pomocą wysokodostępnej sieci wyposażonej w nadmiarowe interfejsy. Dane obiektów oraz ich metadane są razem składowane w obrębie wszystkich węzłów z danej sieci, tworząc spójną, globalną przestrzeń nazw, dostępną przez HTTP.

Każdy węzeł jest serwerem x86 w standardowej obudowie 2U, wyposażonym w 12 sztuk 1 TB dysków SATA. Całość sieci RAIN jest zarządzana przez własnościowe oprogramowanie firmy Dell. Dzięki nadmiarowości oraz rozproszeniu danych, węzeł może być wymieniony bez przerw w pracy - dane będą automatycznie przemieszczane do innych węzłów. Według producenta, także upgrade klastra będzie można przeprowadzić podczas jego pracy.

Platforma obsługuje API XAM (eXtensible Access Method), standard składowania opracowany przez Storage Networking Industry Association), przeznaczony do przechowywania danych różnych aplikacji, w tym także medycznych. Wspiera również standardowe protokoły CIFS i NFS. Platforma DX Object Storage może być skonfigurowana tak, by działała jako pamięć WORM, może także obsługiwać automatyczne zarządzanie czasem życia danych (retencja), replikację, dystrybucję oraz usuwanie zbędnych informacji zgodnie z założeniami polityki.


TOP 200