AMD i IBM zajmą się wspólnie technologią Confidential Computing

Firmy IBM i AMD informują iż podpisały wieloletnią umowę o współpracy, w ramach której zamierzają wspólnie rozwijać i rozszerzać rozwiązania zapewniające ochronę systemom sztucznej inteligencji, jakie obie mają w swoich ofertach.

Confidential Computing

Umowa ta ma rozwinąć technologię znaną pod nazwą Confidential Computing (Poufne Przetwarzanie), realizując to zadanie na bazie otwartego oprogramowania, otwartych standardów i otwartych architektur systemowych, które są istotne w warunkach chmury hybrydowej, a przy tym pozwalają skorzystać z szerokiego spektrum akceleratorów obliczeniowych, wirtualizacji i szyfrowania.

Dla wielu firm ochrona wrażliwych danych wciąż pozostaje wyzwaniem: wg badań Instytutu wartości biznesowych IBM cyber-bezpieczeństwo to obecnie największa bariera we wdrożeniach i jednocześnie najważniejsze kryterium wyboru dostawcy usług w chmurze. Wg firmy analitycznej Gartnera technologia Poufnego Przetwarzania potencjalnie usuwa tę barierę we wdrażaniu chmury hybrydowej w wysoce regulowanych przedsiębiorstwach i organizacjach, które obawiają się nieautoryzowanego dostępu do danych używanych w warunkach publicznej chmury.

Zobacz również:

Poufne Przetwarzanie to technologia sprzętowa, która pozwala szyfrować dane skojarzone z daną maszyną wirtualną, w tym także w czasie ich przetwarzania. To pomaga chronić dane przed nieuprawnionym dostępem nawet po ewentualnym włamaniu. Jednocześnie Poufne Przetwarzanie powiększa potencjał wykorzystania chmury hybrydowej w dużych firmach, zwłaszcza w sektorach finansowym, medycznym i ubezpieczeniowym.

„Zaangażowanie AMD na rzecz innowacji technologicznych pokrywa się z naszą misją rozwijania i przyspieszania wykorzystania chmury hybrydowej tak, aby pomagać łączyć, chronić i napędzać świat cyfrowy” - powiedział Dario Gil, dyrektor badań w IBM.

„Cieszymy się w AMD z rozszerzenia współpracy z IBM o sztuczną inteligencję, dzięki czemu przyspieszy rozwój zdolności centrów danych oraz ochrona chmur obliczeniowych” - komentuje Mark Papermaster, wiceprezes i dyrektor generalny ds. technologii w AMD.


TOP 200