[AKTUALIZACJA] Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - BRAVO w całej Polsce

14.04. premier podpisał zarządzenia wprowadzające drugi stopień alarmowy (BRAVO) na całym terytorium RP oraz przedłużające okres obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Wprowadzone stopnie obowiązują na terytorium całego kraju do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59. Dotychczas BRAVO obowiązywał tylko w Podkarpackiem i Lubelskiem. CHARLIE-CRP oznacza gotowość do obrony, włącznie z wdrożeniem planów ciągłości działania po wystąpieniu ataku

[AKTUALIZACJA] Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - BRAVO w całej Polsce

Wczoraj późnym popołudniem (31.03) premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające, do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego, tj. graniczących z Ukrainą.

Jak czytamy na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Zobacz również:

  • Partnerstwo wzmacniające cyberochronę

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

• całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów

• przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku

• przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Warto zwrócić uwagę, że mimo ciągłych ataków na infrastrukturę informatyczną oraz pogróżek ze strony Rosji (m.in. użycia broni atomowej wobec Warszawy) fakt utrzymywania stopni alarmowych na względnie niskim poziomie, jak również funkcjonowanie polskich systemów bez żadnych zakłóceń świadczy o tym, że NATO działa i Polska jest nadal bezpieczna.

[AKTUALIZACJA] Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - BRAVO w całej Polsce

Źródło: RCB gov.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200