AIB zainwestował 4,3 mln euro w Logotec Engineering

Pozyskane środki SA przeznaczy na rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce i Europie Zachodniej. Już dzisiaj działają cztery oddziały firmy, dwa w Niemczech oraz po jednym w Belgii i we Włoszech. Na początku grudnia 2000 r. powstanie piąty - w Portugalii. Jego kapitał akcyjny wyniesie 400 tys. DEM, a Logotec obejmie 51% akcji. W II kwartale 2001 r. powstaną kolejne trzy oddziały firmy z Mysłowic - w Austrii, Hiszpanii i Wlk. Brytanii.

"Staramy się znaleźć odpowiednich partnerów na miejscu. Dotychczas były to osoby fizyczne. Nie zakładaliśmy spó-łek joint venture, chociaż w przyszłości tego nie wykluczamy" - mówi Jerzy Dryndos, prezes Logotec Engineering SA. Oddziały zagraniczne firmy Logotec zajmują się sprzedażą i wdrożeniami opraco- wywanych w Polsce systemów zarządzania i obiegu dokumentów. Logotec prowadzi eksport swoich produktów od 1990 r.

Część środków pochodzących od AIB Fund Management zostanie przezna-czona na rozwój Grupy Logotec Engi-neering w Polsce. Niedawno powstała firma Logotec Enterprise SA, która będzie specjalizować się w sprzedaży i we wdrożeniach systemów CRM. Utworzono również - wspólnie z Liberty SA - L2Mobile.com SA, która ma oferować usługi lokalizacji oparte na technologii GPS i GSM. Powstaną kolejne spółki. Przedstawiciele firmy nie chcieli na razie ujawnić, czym nowo powołane spółki będą się zajmować.

Pozyskane od AIB Fund Management fundusze pozwolą firmie także na zwiększenie inwestycji w rozwój oprogramowania. Dział badań i rozwoju zwiększył dwukrotnie liczbę pracowników (do 25 osób). "W połowie 2001 r. ocenimy, czy firma potrzebuje więcej kapitału. Wtedy być może zwiększymy nasze zaangażowanie w Logotec Engi- neering" - mówi Jacek Kłos, dyrektor ds. inwestycji w AIB Fund Management. "Zainwestowaliśmy w Logotec, bo wierzymy w potencjał tej firmy. Uważamy, że ma ona prawie dwuletnią przewagę technologiczną nad potencjalnymi konkurentami" - dodaje.

AIB Fund Management przejął za 4,3 mln euro (16,7 mln zł) mniejszościowy pakiet akcji Logotec Engineering. Inwestycja została dokonana za pośrednictwem nowego funduszu - Nova Polonia. Po formalnym objęciu akcji, AIB Fund Management wprowadzi jedną osobę do 5-osobowej rady nadzorczej firmy.


TOP 200