AI konwertuje automatycznie aplikacje COBOL na aplikacje Java

Mając na uwadze klientów systemów mainframe IBM Z, deweloperzy firmy Big Blue zmodyfikowali uruchamiane na nich narzędzie Watson Code Assistant, wprowadzając do niego rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji, które zamienia automatycznie kod napisany w języku COBOL na kod języka Java.

Grafika: IBM

Decydując się na taki krok, firma Big Blue ma nadzieję, że , zapobiegnie w ten sposób malejącej liczbie programistów posługujących się językiem COBOL oraz zwiększy zainteresowanie aplikacjami uruchamianymi na systemach mainframe. Konwerter nosi nazwę Watsonx Code Assistant for Z i został pierwszy raz zaprezentowany w maju tego roku. Wykorzystuje do generowania aplikacji Java podstawowy model kodu Watsonx.ai, który jest obsługiwany przez system operacyjny Z.

Konwerter wykorzystuje technikę automatycznej refaktoryzacji kodu, która potrafi wyodrębnić z monolitycznej aplikacji napisanej w języku COBOl faktyczne usługi biznesowe, które są następnie przekształcane na kod języka Java. Refaktoryzacja kodu to skomplikowany proces konwertowania kodu na nowy język programowania bez zmiany jego natury, zachowania lub wyników. Okazuje się, że sztuczna inteligencja radzi sobie z tym problemem doskonale.

Zobacz również:

  • Awaria Microsoftu sparaliżowała niemalże cały świat
  • IBM wprowadza Watsonx do tłumaczenia programów COBOL na kod Java

Przed konwersją na język Java, rozwiązanie używa do wyodrębnienia kodu COBOL dla konkretnej usługi osobnego narzędzia IBM. Ważne jest to, że użytkownik narzędzia może porównać wynik podany przez aplikację COBOL z wynikiem wygenerowanym przez kod Java, i dopiero wtedy bez obaw wdrożyć do użytku taką usługę. Całe rozwiązanie będzie oferowane użytkownikom systemów mainframe razem z nowym programem Watsonx Code Assistant for Z jeszcze w tym roku. IBM pracuje też nad wykorzystaniem narzędzia Watson Code Assistant do generowania treści dla platformy Red Hat Ansible Automation Platform. Oczekuje się, że umożliwi to programistom pisanie podręczników Ansible z rekomendacjami generowanymi przez sztuczną inteligencję.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200