AI coraz popularniejsza w pracy biurowej

Według najnowszego badań przeprowadzonego przez Slack, firmę należącą do Salesforce, wykorzystanie narzędzi AI w miejscu pracy wzrosło w ostatnim kwartale o 24%. Badanie pokazuje też średni czas, jaki pracownicy biurowi spędzają na żmudnych i rutynowych zadaniach o niskiej wartości biznesowej. Menedżerowie - widzą szanse w AI, ale mają też swoje obawy.

fot. Pixabay

W badaniu Slack, przeprowadzonym globalnie na grupie ponad 10 000 pracowników biurowych na całym świecie, wykazano, że przyjęcie narzędzi AI w miejscu pracy przyspieszyło realizację zadań o 24% w porównaniu z poprzednim kwartałem, przy czym 1 na 4 zatrudnionych zgłosił, że wypróbował narzędzia AI do pracy w styczniu 2024 r., w porównaniu z 1 na 5 we wrześniu 2023 r.

Największe obawy kadry kierowniczej związane z włączeniem sztucznej inteligencji do operacji biznesowych to bezpieczeństwo i prywatność danych

Spośród osób, które korzystały ze sztucznej inteligencji i narzędzi do automatyzacji pracy, około 80% twierdzi, że technologia już poprawia ich produktywność. Najważniejsze zadania, w których pracownicy biurowi dostrzegają obecnie wartość sztucznej inteligencji, to pomoc w pisaniu, automatyzacja przepływu pracy i podsumowywanie treści.

Zobacz również:

  • Oficjalna premiera modelu Llama 3
  • Blaski i cienie AI
  • Rzecznik Mety skazany przez rosyjski sąd na sześć lat więzienia

Wielu pracowników biurowych jest entuzjastycznie nastawionych do potencjału AI w zakresie poprawy ich efektywności w pracy, a 42% twierdzi, że są podekscytowani pomysłem wykorzystania AI do realizacji zadań służbowych. Jednocześnie 27% twierdzi, że obawia się, czy te narzędzia poradzą sobie z typowymi zadaniami w miejscu pracy, a dodatkowe 31% mówi, że ich odczucia są neutralne i czekają na rozwój sytuacji.

Większość (81%) kadry kierowniczej odczuwa pilną potrzebę włączenia generatywnej sztucznej inteligencji do swoich organizacji, a 50% liderów zgłasza wysoki stopień pilności. Jednak prawie połowa wszystkich respondentów (43%) twierdzi, że nie otrzymała żadnych wskazówek od swoich liderów lub organizacji na temat korzystania z narzędzi AI w pracy.

Brak instrukcji może powstrzymywać pracowników przed eksperymentowaniem ze sztuczną inteligencją. Personel zatrudniony w firmach, które zdefiniowały wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji, jest prawie sześć razy bardziej skłonny do wypróbowania narzędzi AI, w porównaniu z pracownikami, których firmy nie mają wytycznych dotyczących korzystania z AI.

Spośród osób, które korzystały ze sztucznej inteligencji i narzędzi do automatyzacji pracy, około 80% twierdzi, że technologia już poprawia ich produktywność

Kluczowe wnioski płynące z badania:

• Wykorzystanie sztucznej inteligencji w miejscu pracy wzrosło o 24% w ostatnim kwartale, a 1 na 4 pracowników biurowych zgłosił, że wypróbował narzędzia sztucznej inteligencji do pracy w styczniu 2024 r., w porównaniu do 1 na 5 we wrześniu 2023 r.

• Około 80% osób korzystających ze sztucznej inteligencji twierdzi, że ta technologia poprawia ich produktywność. Pomimo tego opinie pracowników biurowych nadal pozostają mieszane – 42% z nich twierdzi, że są podekscytowani możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji i automatyzacji do obsługi zadań w ich obecnej pracy, 31% jest neutralnych, a 27% zaniepokojonych wykorzystaniem AI.

• Niemal wszyscy członkowie kadry kierowniczej odczuwają presję na integrację narzędzi AI w swojej organizacji, przy czym połowa wszystkich członków kadry kierowniczej twierdzi, że odczuwa wysoki priorytet na wdrażanie narzędzi AI.

• Pracownicy biurowi w firmach, które wydały wytyczne dotyczące sposobu korzystania ze sztucznej inteligencji, są prawie sześć razy bardziej skłonni do eksperymentowania z narzędziami AI, w porównaniu z pracownikami biurowymi, których firmy nie mają wytycznych dotyczących korzystania z AI.

• Pracownicy biurowi zgłaszają, że spędzają 41% czasu na zadaniach, które są „niskiej wartości, powtarzalne lub nie mają znaczącego wkładu w ich podstawowe aktywności zawodowe”. Wskazuje to na wyraźną szansę dla narzędzi sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby pomóc pracownikom biurowym skoncentrować swoją energię z dala od „pracy nad pracą” i na bardziej wartościowych działaniach.

Perspektywa kadry kierowniczej

Najważniejszymi korzyściami, których kadra kierownicza oczekuje od integracji sztucznej inteligencji z operacjami biznesowymi, są:

• Zwiększona wydajność i produktywność pracowników (38%)

• Podejmowanie decyzji na podstawie danych (35%)

• Innowacyjność produktów i usług (34%)

• Redukcja kosztów (33%)

• Większe skupienie się na strategii zamiast na rutynowych zadaniach (27%)

• Lepsze doświadczenia klientów (18%)

Co zatem powstrzymuje kadrę kierowniczą przed pełnym wdrożeniem sztucznej inteligencji? Na prowadzenie wysuwają się dwie obawy: bezpieczeństwo danych i prywatność, przy czym ponad 2 na 5 dyrektorów podaje to jako istotny powód do niepokoju, a następnie nieufność co do dokładności i niezawodności wyników AI.

Największe obawy kadry kierowniczej związane z włączeniem sztucznej inteligencji do operacji biznesowych to:

• Bezpieczeństwo i prywatność danych (44%)

• Niezawodność i dokładność AI (36%)

• Brak specjalistycznej wiedzy i umiejętności wśród pracowników (25%)

• Kwestie etyczne i zgodności z przepisami (17%)

• Zaufanie i akceptacja klientów (17%)

• Koszt wdrożenia i utrzymania (16%)

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200